Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2012. január 20 13:30:58 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a Választási Bizottság 2012. január 9-én tartott választási bizottsági határozatról.
Elõterjesztõ: Mosonyi Antal, a Helyi Választási Bizottság elnöke

Képviselõ eskütétele.
Esküvevõ: Mosonyi Antal, a Helyi Választási Bizottság elnöke

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Körmend Város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. A gyermekintézmények étkezési térítési díjának megállapításáról szóló 33/2006.(XI.31.) sz. rendelet módosítása, valamint a 2012. évi étkezési nyersanyagnormák megállapítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4. Körmend Város Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 36/2006.(XII.31.) ör. módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. Szilárd hulladék összegyûjtésérõl és elszállításáról szóló 11/2001.(VII.01.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. Víz-és csatorna szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 4/1994.(II.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. Szociális intézmény fenntartói jogának átadása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Folyó ügyek:

9. Közbeszerzési Szabályzat módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10. Körmendi Tourinform Iroda átadása a Vasi hegyhát – Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesületnek.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Körmendi mozi további mûködtetése.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Pályázat benyújtása testvérvárosi programok támogatására
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009. számú projekt a 2. fordulós pályázatához szükséges döntések
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009. számú pályázat 2. fordulójához szükséges ingatlanra vonatkozó földhasználati szerzõdés
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

16. Szociális Szolgáltató és Információs Központ alapító okiratának módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17. Alpolgármesterek tiszteletdíjának felülvizsgálata.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

18. „Mezõgazdasági utak felújítása” pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás adása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

- Interpellációk

Zárt ülés keretében:

1. Javaslat Vas Megye Önkormányzata által alapított díjakra, elismerésekre
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Bizottsági tag választására javaslat
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Körmend, 2012. január 20.Bebes István
polgármester


A testületi ülés elõterjesztéseit >>>itt<<< olvashatja


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.