Gallyazási felhívás

droszler | 2012. január 31 18:25:27 | körmendi hírek |
GALLYAZÁSI FELHÍVÁS

Kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, - kezelõket és - használókat, hogy gondoskodjanak az áthaladó elektromos légvezetékek biztonsági övezetén belül található növényzet eltávolításáról!
Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a villamosmû biztonsági övezetésrõl szóló 122/2004. (X.15.) GKM rendelet 14. § (2) bek. j ) pontja szerint erõsáramú föld feletti vezeték biztonsági övezetében csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthetõ illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében 1-35 kV névleges feszültség között 2 méternél, kisfeszültségnél 1,25 m-nél jobban annak legkedvezõtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetõt.

A villamosmû biztonsági övezetének fenntartása mindannyiunk közös érdeke.
A biztonsági övezeten belüli növényzet közvetlen baleset- és életveszélyt idézhet elõ.

122/2004. (X.15.) GKM rendelet 16. § (11.) bekezdése szerint: .A külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével a biztonsági övezet környezetében lévõ fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelõje) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik."

Ha Ön, mint ingatlantulajdonos (bérlõ, kezelõ) a gallyazási, fakivágási, nyiladéktisztítási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a VET 124. d) pontjában felhatalmazás alapján az elosztói engedélyes „a közcélú hálózat mentén lévõ, a biztonsági övezetet sértõ növényzetet eltávolíthatja" .
Cégünknek az E-ON Zrt-vel kötött szerzõdése alapján az a feladata, hogy a jogszabály elõírását sértõ növényzet gallyazásával, szükség esetén eltávolításával megszüntesse a jogellenes állapotot, a kialakult baleset- és életveszélyt.

Az Önök területén az alábbi idõpontban végezzük a gallyazást:
2012. február 6-tól február 18-ig naponta 7.30-tól 17.00-ig.

Kérjük Önt arra, hogy ebben legyen a segítségünkre és a veszélyhelyzet megszüntetésében a munkaterület biztosításával mûködjön közre, amennyiben azt magatartásával megakadályozza, akkor ennek minden következrnénye Önt fogja terhelni.

A gallyazási munkálatokat a Villkász Kft. (9700 Szombathely, Mérleg u. 1.a) munkatársai végzik.

Kérjük a fentiek tudomásulvételét és betartását.


Körmend Város Polgármesteri Hivatala


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.