Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2012. február 23 18:07:17 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2012. február 29-én (szerda) 12.00 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D


1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Körmend Város Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetési rendelete.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. Körmend Város Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás, a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet megalkotása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4. Beszámoló a Körmend Múltja, Jelene, Jövõje Közalapítvány 2011. évi tevékenységérõl.
Elõterjesztõ: Király Lajos a kuratórium elnöke

5. Beszámoló a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány 2011. évi tevékenységérõl.
Elõterjesztõ: Scheiber Mihály a kuratórium elnöke

6. Beszámoló a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány 2011. évi tevékenységérõl
Elõterjesztõ: Horváth Tibor a kuratórium elnöke

7. Beszámoló a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány 2011. évi tevékenységérõl.
Elõterjesztõ: Dr. Déri Miklós a kuratórium elnöke


Folyó ügyek:

8. Szerzõdés kötése a Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Zrt-vel a közoktatási intézmények informatikai normatíva igényléséhez kapcsolódóan..
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. Európai Területi Társulás létrehozásának elõkészítése, Körmend Város Önkormányzata tagsága a létrejövõ társulásban..
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10. A március 15-i városi ünnep elõkészítése.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának megtárgyalása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. A megbízott erdész 2011. évi beszámolójának tárgyalása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. A helyi védett természeti területek kezelési tervének felülvizsgálata.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

16. Döntés a nyilvános illemhely üzemeltetése tárgyában.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17. Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervérõl.
Elõterjesztõ: Bán Miklós a Közbeszerzési Bizottság elnöke

18. Tájékoztató a Körmendi Kulturális Központ 2012. évi programtervérõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

19. Bentlakásos intézmények korszerûsítése pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

20. Jelentés az elõzõ ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl.
Elõterjesztõ: Forró Szilvia irodavezetõ

- Interpellációk


Körmend, 2012. február 24.Bebes István
polgármesterAz elõterjesztéseket elolvashatja a Polgármesteri Hivatal honlapján >>>itt<<<


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.