Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2012. június 22 19:17:25 | körmendi hírek |
Kattintson a képere ! KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

2012. június 28-án (csütörtök) 14.00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Körmend Város Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetési önkormányzati rendeletének módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. Helyi építészeti örökség védelmérõl szóló 8/2004.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározása, ezzel összefüggõ önkormányzati rendeletek módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. Szilárd hulladék összegyûjtésérõl és elszállításáról szóló 11/2001.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. FIRKÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9900 Körmend, Rákóczi út 29.) ingatlanvásárlási kérelme.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. Beszámoló a Szociális Szolgáltató és Információs Központ munkájáról.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Szakmai beszámoló a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett 2012. I. félévi tevékenységekrõl.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

9. Köztemetõk üzemeltetési tárgyában kötött szerzõdés módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10. Közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megtárgyalása, a nyertes ajánlattevõ kihirdetése.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Távhõár elõkészítési javaslat.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Kiegészítõ fedezet biztosítása monitoring kutak létesítéséhez..
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. Megbízás aljegyzõi feladatok ellátására.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. Körmend Város Önkormányzatának 2012. II. félévi munkaterve.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. Beszámoló lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Jelentés az elõzõ ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl.
Elõterjesztõ: Forró Szilvia irodavezetõ

Interpellációk


Zárt ülés:

16. RÉGIÓHÕ Kft. ügyvezetõje személyérõl döntés.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17. Hatósági ügyben fellebbezés
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Körmend, 2012. június 21.

Bebes István
polgármester


Az elõterjesztéseket elolvashatja a Polgármesteri Hivatal honlapján >>>itt


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.