Pályázati felhívás - tanári állásra

droszler | 2012. június 27 22:05:59 | körmendi hírek |
Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény - Körmend

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény -
Körmend Zeneiskolai intézményegység

zongoratanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Kölcsey utca 12.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
zongora tanszakra jelentkezõ tanulók oktatása, az oktatással kapcsolatos adminisztratív teendõk ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- fõiskola, zongoratanár,
- büntetlen elõélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz, oklevélmásolat, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Árpád nyújt, a 06-30/6913210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény - Körmend címére történõ megküldésével (9900 Körmend, Kölcsey utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 39/2012 , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


- Körmend Város Honlapja - 2012. június 25.

- Oktatási Közlöny - 2012. július 2.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására a 1992.évi XXXIII.tv. az irányadó. Szolgálati lakás nincs.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. június 27.

A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További pályázati lehetõségek: NKI.HU


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.