Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2013. július 08 17:52:29 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2013. július 4-ei rendkívüli ülésérõl.

Korszerûsödhet a Sportcsarnok


A BASKETBALL Körmend Sport Korlátolt Felelõsségû Társaság a Társasági adó terhére történõ látvány-csapatsportágak támogatása (TAO) keretében jogosulttá vált a sportcsarnok fejlesztését célzó pályázat benyújtására. A pályázattal elérni kívánt cél az, hogy a sportcsarnok befogadóképessége növekedjék, és biztosítsa legalább 2000 fõ ülõhelyét az épület. További cél egy szertár kialakítása is. A pályázat értelmében az épület tulajdonosának, Körmend Város Önkormányzatának nyilatkoznia kell arról, hogy támogatja-e a projektcélt, valamint arról, hogy jelzálogjog feljegyzéshez tulajdonosként hozzájárulását adja-e.
A képviselõk már 10 éve határoztak a Sportcsarnok felújításáról, melynek célja a többfunkciós épület megteremtése volt. Az akkor kitûzött célok megvalósultak a felújítások megtörténtek. Most újabb lehetõség van arra, hogy tovább korszerûsödjön az épület, még inkább megfelelve a sport, és a kultúra területén betöltött többféle szerepének. A Képviselõ-testület ennek megfelelõen tulajdonosként egyetért a pályázati céllal, támogatta benyújtását, s egyben hozzájárult a Magyar Állam javára az ingatlanra történõ jelzálogjog bejegyzéshez, mely kötelezõ nyilatkozata a pályázatnak.

Megújul az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola kézilabda pályája

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola udvarán található kézilabda pálya nagyon rossz állapotba került. A pálya balesetveszélyessé vált, áll rajta a víz, zöldell helyenként rajta a fû, a felszín egyenetlen.
A pálya felújításának érdekében összefogott Körmend Város Önkormányzata, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK), és az iskola érdekében tevékenykedõ alapítvány. A felújítás költsége bruttó 4,15 mFt, melybõl az Önkormányzat több mint 2 m Ft-ot, a KIK közel 1,9 mFt-ot, míg az alapítvány 250 eFt ezen összeget biztosít. A munkálatokat a nyári szünet alatt elvégzik az iskolában.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.