Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2013. augusztus 09 13:48:18 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2013. augusztus 8-ai rendkívüli ülésérõl

ÁROP pályázat
Az Államreform Operatív Program keretében kiírásra került a Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levõ önkormányzatok számára címû pályázat. A pályázaton önkormányzatok, társulások vehetnek részt. A pályázat célja további költséghatékonyságot biztosító intézkedések megtétele önkormányzati és intézményi szinten, ehhez szükséges finanszírozási modellek kidolgozása. A pályázatban szoftver beszerzésre is lehetõség van.
Körmend város Önkormányzata évek óta racionálisan mûködik. Azokat a feltételeket, amik ehhez szükségesek voltak, már kialakította önkormányzati és intézményi szinten a városvezetés és az Önkormányzati Hivatal. Ugyanakkor vannak még olyan területek, ahol elõrébb lehetne lépni, és jelentõs idõ-és energia-megtakarítást lehetne elérni, ezzel is támogatva a költséghatékonyabb mûködést, mint például a vezetõi információs rendszer kiépítése. A rendszer biztosítja azt, hogy az intézményi vezetõk átlátható képet kapjanak költségvetésük alakulásáról, költségvetési számláikon történõ pénzmozgásról. Az intézmények Körmenden nem önállóan gazdálkodnak, költségvetésük a Hivatalban bonyolódik, így a vezetõknek külön munka a fõkönyvbõl megszerezni egyes költségvetési adatokat. A vezetõi információs rendszer kiépítésével a vezetõk számára az információk gyorsan és egy helyen rendelkezésre állnak, így javul a munka tervezhetõsége is. A vezetõi információs rendszer kiépítését az ÁROP pályázat támogatja is.
Az intézményvezetõkkel való kapcsolattartást könnyítené meg, ha az Önkormányzat szerveréhez az intézményvezetõk is hozzáférhetnének. Jelenleg az idõ jelentõs részét igényli, hogy a vezetõk információkat gyûjtenek be munkájukhoz kapcsolódóan, miközben számos információt (projekt anyagokat, szerzõdéseket stb.) a szerverrõl le tudnának tölteni. Az ÁROP pályázat keretében meg lehetne vizsgáltatni, hogy milyen informatikai feltételekkel lehet ennek a lehetõségét megteremteni.
A valódi elektronikus ügyintézésre való átállás tényleges költségmegtakarítással járna. Az elektronikus ügyintézés tárgyában számos jogszabály született, de ezek olyan nehézkesen alkalmazhatóak, hogy gyakorlatilag nincs olyan település, ami teljes körûen áttért volna erre az ügyintézési módra. Az ÁROP pályázat keretében kidolgoztatható az elektronikus ügyintézésre való átállás feltételrendszere és módszertana, hogy amikor pályázati lehetõség adódik rá, át is lehessen térni az új munkamódszer alkalmazására.
Az ÁROP pályázat keretében megvizsgálható a Csákánydoroszlóval való együttmûködés a közigazgatás hatékonyabb mûködtetése érdekében. A hivatalt érintõ munkafolyamatok terén aktuális a FEUVE rendszer frissítése, a munkakörök áttekintése összintézményi szinten, munkavédelmi referens kiképzése.
A képviselõk munkáját, és a jegyzõkönyvvezetést támogató korszerû rendszer kiépítése is megvalósítható, ezzel a jelenlegi akadozó rendszer cseréje is megvalósulhatna.
A pályázat 100 % támogatottságú, önrészt nem igényel. A képviselõk egyhangúlag támogatták a pályázaton való részvételt.


Röviden
- Módosították a képviselõk a Városgondnokság Alapító Okiratát. A módosítás oka, hogy a társasházkezelõi tevékenységet is folytat. Ennek kapcsán egyrészt elláthatja azon társasházak képviseletét és ügyvezetését, amelyekben önkormányzati lakások vagy üzletek is vannak, másrészt ezzel bevételeit is növelheti. A társasházak mûködésével kapcsolatosan is rendezettebb viszonyokat teremthet ez a tevékenysége a Városgondnokságnak. A kempingszolgáltatás felvétele a tevékenységi körbe ugyancsak indokolt a Bárkaház mûködtetése kapcsán.

- A Rázsó Imre Szakközépiskola intézményvezetõi munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárásban a Képviselõ-testület a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvényben biztosított véleményezési jogával élve úgy döntött, hogy Varga Zoltánné pályázatát támogatja, s javasolja intézményvezetõi megbízását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé.

- Az önkormányzatok adósságkonszolidációja kapcsán a képviselõk egyhangúlag fogadták el a kötvénytörlesztéshez kapcsolódó hitelintézettel kötött szerzõdés módosítását, melynek kapcsán kevesebb mint felére csökkent a törlesztés összege.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.