Batthyány Boldog László tisztelete Mezőkövesden

droszler | 2016. június 06 18:23:17 | kultúra |
Batthyány Boldog László tisztelete Mezőkövesden

A híres Matyóföld fővárosába, Mezőkövesdre kaptam meghívást az idei Jézus Szíve ünnep búcsújának előkészítő lelkigyakorlatára június 3-ra. A város Jézus Szívéről elnevezett temploma főképpen búcsújáról és színpompás körmenetéről is nevezetes.


Volt idő, amikor harmincötezer zarándok vett rész ezen a körmeneten, de még napjainkban is tízezer körül van a búcsúsok száma a Jézus Szíve ünnepét követő vasárnapon Az ünnepségek már szombaton este megkezdődnek a temp-lomban. Az ünnepség fénypontja a vasárnapi tízórai szentmise, és az azt követő nagy körmenet. Maga a körmenet rendkívül impozáns, külsőleg is mutatós és látványos az ezer színben pompázó matyó jellegzetességekkel.


Az idei búcsút egy különleges esemény is nevezetessé tette. Az új kegytemplom néhány évvel ezelőtt épült, és 2001. október 13-án szentelte fel Seregély István egri érsek. A szép modern templom az idén nyolc új, színes ólomüvegablakkal gazdagodott, amelyeket Murányi József tervei alapján Holtság Károly készített el. Az ólomüvegablakok egy-egy szentet, valamint a nyolc boldogság szövegét ábrázolják: Szent Ferenc, Szent Mónika, Szent Jób, Szent Ágoston, Boldog Teréz Anya, Kis Szent Teréz, Batthyány Boldog László és Boldog Meszlényi Zoltán szerepelnek az ablakokon.

Az ablakokon lévő képeket május 28. és június 4. között nyolcnapos előkészítő lelkigyakorlat keretében leplezték le. Ez időben minden este a 6 órai szentmise keretében az adott szentről, valamint az egyes boldogságról tartott prédikációt egy-egy meghívott egyházi személy.
Június 3-án Boldog Batthyány Strattmann Lászlóról, a békességben élőkről következett az elmélkedés, amelyre Berkes László prelátus, plébános körmendi plébánost, engem kért fel. Ez a nap Jézus Szíve ünnep is, a templom búcsúnapja. A templomot megtöltötték a hívek.
Az elmélkedésben kifejeztem a körmendiek örömét is, hogy Mezőkövesden is él a szentéletű Herceg tisztelete, imádkoznak hozzá és kérik közbenjárását. A plébániánk templomaiban lévő négy színes ablak képét vittem el erre az alkalomra és ezekhez fűztem az elmélkedés gondolatait. Az első kép Batthyány László boldog családapát mutatta. Ő élete példájával megmutatta, hogy lehetséges a boldog házasság, lehet népes családot vállalni és a gyermekeket keresztény szellemben nevelni és felkészíteni őket az életre. A második kép a Szegények Orvosát ábrázolja műtét közben hitvestársa segítségével. Embertársaiért élő orvos, aki a szegény betegeket ingyen gyógyította, és törődött testi-lelki bajaikkal. Anyagiakkal is bőven segítette a rászorulókat. Összeírta Körmend szegényeit és havonta rendszeresen segítette őket. A harmadik képhez fűződött hívő vallásos élete, imádság, a napi szentmise és szentáldozás, amelyből erőt merített hivatása teljesítéséhez és a megpróbáltatások, szenvedések elviseléséhez. A negyedik színes ablak a horvátnádaljai templomban található: Batthyány Lászlót, mint világi apostol állítja elénk példaképül. Hívja betegeit és hív mindenkit a szentmisére, terjeszti Jézus Szíve és a Boldogságos Szűz tiszteletét. Kis katekizmust ír számukra és ezt ajándékozza betegeinek is. Forduljunk hozzá kéréseinkkel és imádkozzunk szentté avatásáért – fejeződött be az elmélkedés.
A sötétség beálltával hangulatos esemény következett: gyertyás körmenetben vonultunk a megvilágított tó partjára, ahol a befejező esti imádság (kompletórium) hangzott el.


Szombaton reggel még miséztem a szép templomban, a hívek pedig már megkezdték az elő-készületeket a vasárnapi ünnepi érseki szentmisére, amelyet Ternyák Csaba érsek mutat be: készítették a szabadtéri oltárt, hozták a virágokat és készültek a nagy ünnepre, körmenetre.
Mezőkövesd volt első kápláni helye Veres András püspök úrnak. A hívek szeretettel emlékeznek rá.
Felejthetetlen élménnyel gazdagodtam és távoztam a „matyó fővárosból”.

Dr. Gyürki László
Pápai prelátus, ny. plébános


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.