Pályázati felhívás közművelődési szakember munkakör betöltésére

droszler | 2017. március 20 00:00:01 | körmendi hírek |

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár

 a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár  Művelődési Ház
közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018. augusztus 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Berzsenyi utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

GYED-en, GYES-en lévő munkatárs helyettesítése. Az intézmény közművelődési szakterületének munkájában való aktív részvétel, programok, rendezvények, művészeti események szervezése, lebonyolítása, gyermek-, ifjúsági és felnőtt szabadidős tevékenységek koordinálása, közösségfejlesztés, szakmai adminisztráció,

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, művelődésszervező, kulturális menedzser, kulturális mediátor, andragógus, közösségfejlesztő,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

•         rendezvényszervezés - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         ECDL Start

•         B kategóriás jogosítvány,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű kulturális érzékenység és igényesség,

•         Kiváló szintű kommunikációs készség ,

•         Kiváló szintű kreativitás,

•         Jó szintű helyismeret,

•         Kiváló szintű kezdeményező készség,

•         Kiváló szintű együttműködési készség,

•         Kiváló szintű empátia és tolerancia,

•         Jó szintű humor,

•         Kiváló szintű megbízhatóság, becsületesség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         bizonyítványmásolat(ok), erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálóczi Zsuzsanna nyújt, a 06-94/594-227-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (9900 Körmend, Berzsenyi 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2017 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban rögzítettek szerint, a pályázat benyújtását követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója, mint munkáltató dönt az elbírálásról.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kozigallas.hu - 2017. március 20.

 Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.