Meseillusztrációs rajzpályázat 2018

droszler | 2018. január 10 10:00:18 | közérdekü |

ÓPERENCIÁS”

MESEILLUSZTRÁCIÓS RAJZPÁLYÁZAT 2018

A pályázat célja a magyar népmesék, mondák és népszokások világának képi megjelenítése a Mátyás király Emlékévhez kapcsolódva


Ajánlott témák:

A., szabadon választott magyar népmese, néphagyomány megjelenítése;

B., magyar mondák, történelmi témájú legendák felidézése képregény formájában.


Pályázni lehet Vas megye területéről a következő korcsoportokban:

- óvodás korosztály (3-7 év);

- kisiskolás korosztály (7-10 év);

- felső tagozatos korosztály (10-14 év).


Pályázható kategóriák:

1. Óvodás és kisiskolás kategóriában:

- Szabadon választott népmese, jeles nap, népszokás ábrázolása jellemző cselekmény vagy mesehős megjelenítésével, grafika és festőtechnika alkalmazásával.

- Mátyás királyról szóló mesék, történetek feldolgozása és ábrázolása grafika és festőtechnika alkalmazásával.


2. Felső tagozatos kategóriában:

A magyar történelem ismert történeteinek, legendáinak megjelenítése a képregény műfajának eszközeivel, kiemelt figyelemmel Mátyás király korára, a róla szóló mondákra.


- A pályamű egy oldalas, minimum 4, maximum 10 képkockából álljon, A/4-es vagy A/3-as méretben.

- Az alkotás tartalmazzon szöveget, mely lehet kézzel írott vagy nyomtatott kivitelű.

- A pályamű készülhet hagyományos (ceruzával előrajzolva, tollal, tussal, filccel kihúzva) vagy digitális technikával.


Nevezési feltételek:


Egy pályázó legfeljebb 3 képzőművészeti alkotással pályázhat, egyéni pályázók alkotásait is várjuk.

A pályamunkákon kérjük az alábbi adatokat feltüntetni:

- a pályázó neve, kora, óvoda/iskola neve, címe;

- felkészítő pedagógus neve, e-mail címe;

- óvodák/iskolák esetén összesítő lista a beküldött alkotásokról;

- az alkotás címe.


Beküldési határidő: 2018. március 3.

Kiállítás megnyitó és a pályázat ünnepélyes eredményhirdetése: AGORA – Művelődési és Sportházba, 2018. március 20-án 15.00 óra.

A kiállítás megtekinthető: 2018. március 20-től április 12-ig.Információk: 06 94/312-666/13-as mellék; e-mail: nemeth.zita@agora-savaria.hu 

Postázási cím: AGORA – Művelődési és Sportház

9700 Szombathely, Március 15. tér 5.

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óperenciás”
Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.