Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2018. február 26 10:22:07 | körmendi hírek |
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 28-án (szerdán) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
 
N A P I R E N D

Nyílt ülés keretében:
 
 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 2. Hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 3. Beszámoló a Batthyány Strattmann László Kórházért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről
  Előadó: Scheiber Mihály kuratóriumi elnök
   
 4. Beszámoló a Körmend múltja, jelene és Jövője Közhasznú Alapítvány 2017. évi tevékenységéről
  Előadó: Joó György Attila kuratóriumi elnök
   
 5. Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány beszámolója
  Előadó: Horváth Tibor kuratóriumi elnök
   
 6. Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány beszámolója 2017. évről
  Előadó: Dr. Déri Miklós kuratóriumi elnök
   
 7. Kovatsik és Társai Temetkezési Bt. beszámolója a 2017. évről
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 8. Javaslat Körmend Város Kerékpárforgalmi hálózati tervének elfogadása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 9. Sipos József megbízott erdész 2017. évi beszámolója
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 10. Batthyány Örökségközpont Kft-vel kötendő megállapodás megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 11. Pályázat benyújtása Európa a polgárkért program keretében
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 12. Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt felhívása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 13. Földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 14. Sportfejlesztés támogatása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 15. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
  Előterjesztő: dr. Stepics Anita jegyző
   
 16. Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendje
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 17. Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 18. Március 15-i nemzeti ünnep programterve
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 19. Kerékpárutak kezelőjének kijelölése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 20. Polgármesteri szabadság jóváhagyása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

- Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
   Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

- Interpellációk

Körmend, 2018. február 23.
 
Bebes István
polgármester


Előterjesztések


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.