Vége a másfél éves altatásnak?

droszler | 2004. május 15 11:02:39 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Nem válhat köddé az örökség

A "Szeles-telek" kisöpörnek a városból, így a körmendi Batthyány-kastély sorsa is rövidesen kivirágozhat. A megüdvözült szemészorvos földi lakhelyének kacifántos történetéről a város polgárai számos regét hallottak már a közelmúltban. Tudjuk azonban, hogy a szájhagyományként élő mesék gyakran torzulnak. Ezért a következő riport írója arra törekszik, hogy az épületegyüttessel kapcsolatos elmúlt másfél év eseményeit hitelesen papírra vesse.
Kezdjük az alapoknál, hogy a cikk végére gondolatainkból is erős vár épülhessen. A kastély tulajdonosa a magyar állam. Az ügy két főszereplője a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) - az állam képviselője -, és a Szeleste 2001. Kft. Körmend Város Önkormányzata csupán mellékszereplőként érintett. A 2002-es év végén, a KVI kérésére, a körmendi önkormányzat határozatot hozott arról, hogy milyen feltételek mellett mond le a kastély egyes épületeinek ingyenes használati jogáról. Ezeknek a garanciális követelményeknek a Szeleste Kft. nem tudott megfelelni. Így nem jött létre az a háromoldalú szerződés sem, amely a cég kastélyra vonatkozó vagyonkezelői jogát pecsételte volna meg. A KVI csak üzemeltetési szerződést kötött a kft-vel.
Györey Zsolt, a cég ügyvezető igazgatója a fentiekkel ellentétben a következőképpen nyilatkozott: ,,...a banki, illetve hitelgaranciás ügyeken túlvagyunk, ezt tudja a KVI és a kultuszminisztérium is. A szerződés megköttetett, a pénz rendelkezésre ált." Érdekesség, hogy csak a körmendi önkormányzatnak nem tudtak erről bizonylatot bemutatni...
Később még szemezgetünk Györey füllentéseiből, de most haladjunk tovább. Igazából a 2003-as évet teljes egészében át ugorhatjuk, gyakorlatilag semmi nem történt, ami a kastély fejlődésének lendületet adott volna.
Az események csak idén gyorsultak fél. A KVI újból meghirdetett egy pályázatot, ismét a kastély üzemeltetésére. Erre a pályázatra Körmend Város Gondnoksága és a Vasi Nyugalom Kft. közösen adta be terveit. Az uniós csatlakozás után még egy nappal tovább ünnepelhettek, hiszen a KVI győztesül őket hirdette ki május 3-án. (A Szeleste Kft. pályázatát megfelelő technikai feltételek hiányában érvénytelenítette a KVI.) Ez a döntés kedvező változásokat hozhat, melyekről Körmend polgármesterét, Bebes Istvánt is megkérdeztük:

- A város megnyerte a kastély üzemeltetésére kiírt pályázatot, s ezzel együtt az épület összes költségét. Hogyanfog megtérülni a fenntartásra fordított pénz, energia?

- A KVI egy meghatározott összeget biztosít az üzemeltetőnek. Ezt kell a kastély fenntartására fordítani, tehát a városnak nem lesznek ez irányú költségei. A szerződés 2004. december 31ig van érvényben. A KVI vezetői kérték Körmend városát, hogy dolgozzanak ki egy tervet arra, hogy a kastélynak milyen rendeltetést kívánnak adni. Az elképzeléseit a képviselő-testület megfogalmazta, és mint igényt a KVI felé benyújtotta. Ezek az elemek fogják alkotni a vagyonkezelői pályázat feltételeit, amely május végén kerül kiírásra. A dokumentumok beadására 2-3 hónap áll rendelkezésre, eredményhirdetés az év vége körül várható.

- A körmendi önkormányzat is pályázik? Milyen tervekkel?

- El kell döntenünk, hogy egyedül vágunk neki, vagy valamilyen együttműködés mentén veszünk részt a pályázaton. A közfunkciók kialakítását tartjuk a legfontosabb feladatnak. Az állam nem támogatja anyagilag az épület felújítását. Ezért volna optimális, hogy a kastélyban üzleti célú tevékenység is folyna.

- Kiköltözik a Szeleste Kft. (a Györey család) a kastélyból?

- Miután a városgondnokság részvételével az épület átadása-átvétele megtörténik. Ez az időpont május közepére tehető. Egyébként a beköltözés jogszerűsége is vitatató, hiszen csak üzemeltetésre kapott felhatalmazást a kft. A KVI mindenesetre nem sérelmezte a beköltözést a műemlékbe.

Nézzük meg, hogy távozásakor mit hagy maga után a Szeleste 2001. Kft.: 1,5 millió forint adósságot a Vasi Nyugalom Kft. felé. Györey Zsolt a közelmúltban 62 embert alkalmazott, akik többnyire nehéz fizikai.. munkát végeztek. A Kulturális rökségvédelmi Hivatal soproni irodájának vezetője leállíttatta a műemlékromboló munkálatokat. Györey irányításával engedély nélküli bontási tevékenység folyt. Tartozik a 62 ember munkabérével (ők már munkanélküli pótlékra sem jogosultak), amely 2,5-3 millió, forintos adósságot jelent.

- úgy tudom, az önkormányzat megpróbál -jogi úton - segíteni a szerencsétlenül járt embereken. Van-e fejlemény ez ügyben?

- Bár a történtekért felelősek nem vagyunk, mivel a városban élő emberekről van szó, jogtanácsot, jogsegély szolgálatot próbálunk biztosítani számukra. Ebben remélhetőleg a munkaügyi központ is segítségünkre lesz, és nem bújik ki a felelősség alól. A város még annyit tud tenni, hogy meghatározott időtartamra eseti segélyt biztosít az embereknek.

Dr. Nagy Zoltán, a körmendi múzeum igazgatója egy Batthyány-kultuszhelyet álmodik a kastély falai közé. Számos magyar egyetem foglalkozik Batthyány-kutatással, Körmend e tevékenység központja lehetne. Egy speciális oktatási intézmény létrehozása is elgondolkodtató. Véleménye szerint a Batthyány család emlékének méltó bemutatását össze kell kötni egy jól megalapozott gazdasági tevékenységgel.
Az egész keresztény világ számára ismertté vált egy magyar kisváros története. A római Szent Péter téren 2003. március 23-án II. János Pál pápa boldoggá avatta Batthyány-Strattmann Lászlót, Körmend egykori birtokosát. Ez mindenekelőtt dr. Gyürki László pápai prelátus fáradhatatlan munkájának gyümölcse. Ő így gondolkodik: "Batthyány László boldoggá avatásával a kastély jelentősége felértékelődött. Az országnak kötelessége, hogy az épületen keresztül bemutassa, ápolja a Batthyány család örökségét." Remélhetőleg a vagyonkezelési szerződés minél hamarabb, megfelelő garanciális feltételek mellett létrejön, és a kastély vallási és történelmi értékének megfelelő rendeltetést kap.


zs. t.
Rábavidék
XV. évfolyam 9. szám
2004. május 14.
  · Korábban megjelent híreink a témában:

     · Új üzemeltető a Batthyány kastélyban  2004. május 11 23:13:49

     · Dühös munkások a kastély udvarán  2004. május 11 23:12:49

     · Nem fizet a Szeleste 2001. Kft.  2004. április 22 23:17:44

     · Körmend: ütközet a kastélyért  2004. április 05 16:11:38

     · Batthyány-kastély: üzleti és kulturális tervek  2003. december 10 15:34:09

     · A város vezetése is tájékozódott  2003. november 28 23:06:48

     · SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ  2003. november 06 22:41:54

     · Változások az SZDSZ politizálásában  2003. november 04 23:49:13

     · Évszázados hányattatás  2003. szeptember 18 19:59:49

     · Testis temporis 2.  2003. július 18 22:12:19

     · Várakozó állásponton  2003. június 22 19:57:36

     · Mi lesz a város ékszerével, a kastéllyal?  2003. június 22 19:17:36

     · Messziről jött kastélyfelújítók  2003. április 14 21:16:02

     · Mi van itt?  2003. április 11 20:12:41

     · Rendkívüli ülés  2003. január 11 12:08:30

     · A rádióban hallottuk  2003. január 02 21:46:26

     · Körüljárták a témát  2002. december 29 10:52:23

     · Ülésezett az önkormányzat  2002. december 27 21:12:54Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.