A kórházat működtető gazdasági társaság tervei

droszler | 2004. május 15 17:56:23 | körmendi hírek |
Interjú dr. Németh Attila ügyvezető igazgatóval

A Dr. Batthyány-Strattmann László Kór­ház és Rendelőintézet továbbra is köz­kórházként működik, azaz a betegeknek az ellátásért nem kell fizetniük a közhie­delemmel ellentétben, hanem azt az ed­digiek szerint a TB finanszírozza. Viszont a működtetést - elsőként az országban- egy magáncég veszi át. A be­fektető Hosplnvest cégcsoport a körmendi kórház működtetésére létrehozott egy gazdasági társaságot, a Batthyány-Strattmann Lász­ló Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-t, melynek ügyvezető igazga­tóját, dr. Németh Attila vezető fő­orvost kérdeztük a várható válto­zásokról.


Garanciák

A helyi önkormányzat és a befekte­tő között létrejött szerződés szerint köz­gazdasági értelemben nem történt magánosítás, mert a leltár szerint át­vett ingó és ingatlan vagyon továbbra is az önkormányzaté, aki az alapszerződés ér­telmében az ellátás minőségi és mennyiségi romlása esetén azt egyoldalúan felbonthatja. A fentiek megítélésére egy, az önkormányzat által létrehozott felügyelő bizottság, illetve a hivatalos kormányzati szervek (ÁNTSZ, OEP) lesznek hivatottak - tudtuk med dr. Németh Attilától.

- Miután nem kitaposott az út, ezért csak szakmai befektetővel lehet megcsinálni - mondja az ügyvezető igazgató. A befektető­nek is az az érdeke, hogy jó gazdálkodással hosszú távon megtérüljön a pénze. A Batthyá­ny-Strattmann László Egészségügyi és Szolál­tató Kft. alapításához a szükséges hárommil­lió forintot a többségi tulajdonos Hosplnvest Kft. adta, a kft. másik tagja én vagyok, aki a szellemi tőkémmel szálltam be - teszi hozzá a főorvos azzal együtt, hogy személyes jelenléte garancia arra, hogy pénz nem kerül ki a kór­házból, ugyanakkor a szakmai oldal is jól mű­ködik. A tőkeemelést a Hosplnvest fogja vég­rehajtani. Dr. Bárány Győző továbbra is orvos­igazgató marad.

Korszerű és bővülő ellátás
Mivel a kórházi eszközök 80 százaléka telje­sen elhasználódott, ezért 100 milliós nagyság­rendű befektetésre van szükség ahhoz, hogy az ÁNTSZ megadja a működési engedélyt. Az állagfelmérés folyamatban van, ezért az új ügyvezető igazgató még nem tud pontos vá­laszt adni arra, hogy milyen fejlesztések várha­tók. Az infrastruktúra javítása, a nagy értékű gépek cseréje elkerülhetetlen. Az ötödik eme­leten új műtő és hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kialakítását tervezik a szülőszoba első emeletre költöztetésével, de egy szülésze­ti császárműtő létrehozatala mellett - tájékoz­tatott dr. Németh Attila az elképzelésekről.
A sebészeti műtétek terén is lesz profilbőví­tés - jegyzi meg a főorvos, aki a Markusovszky Kórházban ellátott orvosigazgatói állásáról le­köszönt, és még március elején megbízással került a körmendi kórház sebészeti osztályának élére. (Dr. Mazur Sándor sebész főorvost a celldömölki kórház főigazgató főorvosává vá­lasztották.) A térdsebészeti artroszkópia már működik, de a jövőben a vastagbél- és lábse­bészeti műtéteket is a kor színvonalának meg­felelően végzik. A sebészeti műtéteken túl szemműtétekkel, urológiai, gégészeti és plasz­tikai beavatkozásokkal is bővül a tevékenységi kör, amelyek megkövetelik szubintenzív és in­tenzív kórtermek kialakítását is.
Nagy hangsúlyt helyeznek az egynapos, de TB finanszírozási körbe tartozó műtétekre. Az ápolási időszak csökkentésével és a holt idő­szak jobb kihasználásával próbálnak nagyobb bevételre szert tenni. 55 ezer embernek igye­keznek bizonyos gyógyászati területeken teljes körben befejezett ellátást nyújtani. Ennek érde­kében a házi orvosokkal is megkezdődnek a közeljövőben az egyeztetések - szólt a tervek­
ről az ügyvezető igazgató.

Személyi feltételek

Most következik a munkaszerződé­sek megírása, a dolgozók átvétele. Dr. Németh Attila azt nyilatkozta, hogy e szerződés teljes körű jogfolytonosságot biztosít a dobozóknak. Bár közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnik, de a vasúti kedvezményen kívül továbbra is megkapnak minden eddigi juttatást: 13. havi fizetést, jubileumi jutalmat és az útiköltséget is kifizetik. Eddig a bér­tábla legalsó összegéért doboztak, de az új koncepció szerint a szoros osztá­lyos költséggazdálkodás lehetővé teszi a teljesítménytől függő emelt bér kifi­zetését. Végkielégítésben természetesen az a né­hány ember részesül, aki felmond. Szerencsé­re sok orvos jelentkező is van - tájékoztat a legutóbbi időszak történéseiről az ügyvezető igazgató. Mindenki szerződéssel dolgozik az elkövetkezőkben, a sebészeti osztály például öt szakorvossal működik. Rajtuk kívül átalányszerződéssel magasan képzett specia­listák állnak idény szerint a betegek rendelke­zésére, mert a kórház értük van - összegezte dr. Németh Attila.

Takács Marietta

Körmendi Híradó
II. évfolyam 8. szám
  · Korábban megjelent híreink a témában:

     · Magántőke az egészségügybe - itt az első fecske  2004. május 07 18:45:28

     · Pártcsaták közben is gyógyítanak  2004. május 07 13:47:05

     · Kuncze üdvözli a kórház-privatizációt  2004. május 06 10:20:13

     · Polgári összefogással  2004. május 04 13:47:45

     · Ülésezik az önkormányzat  2004. április 16 12:41:20

     · Kórházprivatizáció Körmenden  2004. április 07 07:45:00

     · Körmendi kórházprivatizáció  2004. március 29 23:05:45

     · Kórházszerződés garanciákkal  2004. március 29 10:15:22

     · Ülésezett az önkormányzat  2004. március 29 10:00:22

     · Körmend az első: egy magáncég működteti majd a városi kórházat  2004. március 26 12:31:58

     · 'A kórház jövője - a jövő kórháza'  2004. március 03 06:26:33

     · Cég lesz a körmendi kórház  2004. február 27 15:43:40Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.