Az önkormányzat 2004. évi I. féléves munkájáról

droszler | 2004. augusztus 16 17:09:33 | körmendi hírek |
Bebes István polgármester sajtótájékoztató keretében adott tájékoztatást Körmend Város Önkormányzatának 2004. évi I. féléves munkájáról

2004-ben zajló, valamint 2004-ben megkezdett nagyobb önkormányzati beruházások:

Városi utak felújítása I. ütem


- A Képviselő-testület 2003. augusztusi ülésén döntött arról, hogy a városi utak felújítását éves ütemezésben végzi el.
- Ennek megfelelően 2004-ben az alábbi utcák nagyfelületi javítására került sor: Mátyás király u. II. ütem, Bástya u, Ady E. u., Mező u., Vasútállomás környéke, Vasútmellék u., Vasútmellék u. járda, Templom u. és a Bercsényi u. járda.
- A kivitelezés megvalósult, az átadás-átvétel megvalósult.
- A beruházás összege meghaladta a 49. Millió Ft-ot.
- 2005-ben az alábbi utcák, járdák felújítása várható: járdafelújítás, építés: Bartók Béla u., Bartók Béla Lakótelep, Batsányi u., Thököly u., Vörösmarty u., autóbusz pályaudvar, utcák: Thököly u., Deák F. u., Alkotás u. Mindez összesen kb. 71 mFt-os összeggel szerepel majd a jövő évi költségvetésben.

EYBL Textilipari Kft. körmendi telephelyét feltáró út megépítése:


- Az Önkormányzat szerződésben kötelezte magát arra, hogy az EYBL Textilipari Kft. körmendi telephelyét feltáró utat saját költségén kiépíti.
- Az út elkészült, a teljes beruházás költsége meghaladta a 29 mFt-ot.

Árvízvédelmi töltés építése:


- Körmenden is jelentős károkat okozott az idei csapadékos időjárás, több kiskertet is elöntött a víz.
- Az Önkormányzat 2004. évi költségvetésében 15 millió Ft-ot különített el a Hegyaljai utcai árvízvédelmi töltés építésére, amely töltéssel a jelenlegi problémák a jövőben kezelhetővé válnak.
- A Közbeszerzési Bizottság lefolytatta a közbeszerzési eljárást, amely során a nyertes ajánlattevő a HYDROCOMP Mélyépítő Kft. lett.
- A kivitelezésre a szerződést megkötötték, a munkálatok 2004. augusztus 2-án megkezdődtek. A kivitelezés határideje: 2004. augusztus 30.
- A töltés kiépítésével megszűnik a területen jelenleg -egy Kormányrendeletben megállapított -fennálló építési tilalom, így a lakók előtt az építkezési akadályok is elhárulnak.
- Az Önkormányzatnak szándékában áll, hogy a Hegyaljai utcai árvízvédelmi töltésen kerékpárutat létesít. Ennek tervei elkészültek, a kivitelezés a II. ütemben, 2005-ben valósulhat meg.

Thököly u. 46. szám alatti Szociális Szolgáltató és Információs Központ kialakítása:


- Jelentős beruházás valósult meg a Körmend, Thököly u. 46. szám alatti épületben is. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt, a szociális alap - és szakellátások fejlesztésére, szakmai programok megvalósítására irányuló pályázati eljáráson Körmend 36 millió 644e Ft pályázati pénzhez jutott hozzá.
- Ennek megfelelően a Thököly u. 46. szám alatti ingatlanban Szociális Szolgáltató és Információs Központ került kialakításra, ahol a fogyatékosok és szenvedélybetegek nappali intézménye, valamint támogató szolgálat (fogyatékkal élők számára), családsegítő és gyermekjóléti szolgálat került elhelyezésre.
- A mozgáskorlátozottak részére beszerzésre került egy speciális szállítójármű is, amellyel e személyeknek az épületbe való szállítása könnyen és gyorsan, kényelmesen biztosítható.
- Az intézmény a működést megkezdte. Az intézmény 24 személy ellátására lett kialakítva, és már a kezdés óta telt házzal működik. Elsősorban értelmileg sérült, illetve mozgáskorlátozott személyek nappali ellátását biztosítja az intézmény, de pl. 2 nemlátó gyermek nappali ellátásáról is gondoskodnak. Az intézmény feladata a képességmegőrzés-fejlesztés, a szocializáció segítése, a mozgáskoordináció javítása. Utóbbi érdekében az épületben egy tornaszoba is kialakításra került, és egy gyógytornász bevonásával zajlik az oktatás.
- Az intézet nappali ellátást biztosít a szenvedélybetegséggel küzdő, már gyógyulófélben levő személyeknek is.
- E beruházás munkahelyteremtéssel is járt, 16 új álláshely jött létre Körmenden.
- Fontos kiemelni, hogy e beruházással Körmend kistérségi szerepe tovább erősödik.

Sportcsarnok, uszoda bővítése, felújítása


- Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Oktatási Minisztériumhoz a Beruházás a XXI. Század iskolájába elnevezésű pályázaton annak érdekében, hogy a régóta tervezett és akart körmendi Sportcsarnok bővítése, átalakítása, és a tanuszoda felújítása megvalósulhasson.
- Az Önkormányzatot 2004. júliusában értesítették arról, hogy támogatták kérelmét.
- Az Önkormányzat ennek során 40%-os kamattámogatásos hitelt, számszerűsítve 135 millió Ft-ot nyert. Ezt egészíti ki a korábban, más pályázaton elnyert 13 millió Ft. Az Önkormányzat saját erőként közel 70 mFt-ot biztosít e beruházás megvalósítására.
- Mivel az Önkormányzat csak idén júliusban kapott arról értesítést, hogy hitelkérelmét támogatják, így elhárult az akadály a közbeszerzési eljárás lebonyolítási elől, a pénzügyi fedezet biztosítottá vált
- Mivel azonban az új közbeszerzési törvény értelmében egy nyílt eljárás lebonyolítása legkevesebb 3 hónapot vesz igénybe (csak az ajánlattételre minimum 53 nap áll rendelkezésre), így az idei évi kivitelezés már nem realizálható (becslések szerint a kivitelezés min. 3,5-4 hónapot vesz igénybe,)
- Ezért a Közbeszerzési Bizottság úgy döntött, hogy a kivitelezés idejét 2005. májusi kezdettel és szeptemberi befejezéssel állapítja meg. Természetesen ennél rövidebb határidő alatt is meg lehet valósítani a beruházást, az ajánlattevők versenyezhetnek a teljesítési határidőt illetően.
- Az Önkormányzat egyeztetett a Somogyi Béla Ált. Iskola, valamint a Kosárlabda Club vezetőivel is, akik szintén megerősítették, hogy a hosszú eljárási határidőre való tekintettel az idei évben már nem tudják megoldani a testnevelő oktatást, illetve vannak már lekötött meccsek is a Sportcsarnokban, így a jövő évi kivitelezést tudják csak Ők is támogatni.
A kiírt közbeszerzési eljárásban 2004. augusztus 23-ig nyújthatják be ajánlataikat az ajánlattevők. Ezt követően a Közbeszerzési Bizottság véleményezi az ajánlatokat, megvizsgálja azok érvényességét, majd dönt az eljárásban nyertes ajánlattevő személyéről.


Műfüves labdarúgó pálya építése:


- Az Önkormányzat szintén pályázati részvétel keretében 40 mFt-ot nyert a Bozsik-program keretében megvalósuló, a labdarúgás utánpótlás-nevelését szolgáló sportlétesítmények építésének, korszerűsítésének és felújításának támogatására kiírt pályázaton.
- Az elnyert összegből 65 x 40 m-es műfüves labdarúgó pálya létesítésére kerül sor A Körmend, Sport u. 3.szám alatti ingatlanon.
- Jelenleg a tenderdokumentáció készítése zajlik, ezt követően lehet kiírni a közbeszerzési eljárást.
- A beruházás várhatóan 2004. szeptember végére befejeződik.

Temetőbővítés:


- Az Önkormányzat már 2002-ben észlelte, hogy a körmendi temető hamarosan megtelik, és így az újabb temetések lebonyolítása megoldásra vár.
- Az Önkormányzat ennek érdekében 2004. évi költségvetésében 38 m Ft-ot különített el a tervezési és kivitelezési feladatok fedezeteként.
- A bővítéshez az Önkormányzat nem rendelkezik területtel, ezért igényelnie kell azt. Az igényelt -a temető melletti -terület a magyar állam tulajdona, és a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola vagyonkezelésében áll.
- Az ügyben első alkalommal 2003 év közepén került sor levélváltásra, ekkor az Önkormányzat Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter asszonyt kereste meg, és jelezte felé a problémát. Annak ellenére, hogy kötelező önkormányzati feladat ellátásáról van szó, az első érdemi választ 2004. év elején kapta meg az Önkormányzat. A válaszban az állt, hogy a vagyonkezelővel kell felvenni a kapcsolatot, neki kell hozzájárulnia a terület átadásához. Amennyiben ehhez a vagyonkezelő hozzájárul, úgy telekalakítást, művelési ágból való kivonást, külön helyrajzi szám alá vonást kell eszközölni, vagyis teljesen rendezett viszonyokat kell teremteni ahhoz, hogy a Kormány a terület ingyenes tulajdonba adásáról dönthessen.
- Az Önkormányzat a kapott tájékoztatásnak megfelelően 2004. márciusában megállapodást kötött a vagyonkezelővel, miszerint az Önkormányzat megfinanszírozza az eljárás (telekmegosztás, művelési ágból való kivonás, külön helyrajzi szám alá vonás) költségét, eljárni azonban nem tud, hiszen nincsen rá jogcíme, se nem tulajdonosa, se nem kezelője az ingatlannak, ezért az eljárás lebonyolítását a vagyonkezelő Szakközépiskola magára vállalta.

- Jelenleg ott tartunk, hogy a telekmegosztás megtörtént, amelyet a Földhivatal is jóváhagyott.

- Ezzel párhuzamosan azonban a Kincstár Vagyoni Igazgatóság Szombathelyi Kirendeltségének vezetője arról értesítette az Önkormányzatot, hogy új vagyonkezelője van a területnek, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet.

- Ez olyannyira új hír, hogy még a jelenlegi vagyonkezelő sem tudott róla.
- Az Önkormányzat semmilyen tájékoztatást nem kapott arra vonatkozóan, hogy most mi a teendő, megszakíthatja-e ez az új helyzet a már meglehetősen előrehaladott folyamatot. Az új vagyonkezelő személyéről való tájékoztatás is meglehetősen későn jutott el az Önkormányzathoz, mivel a Kormány egy évben csak kétszer tárgyalja meg ingatlanok ingyenesen való önkormányzati tulajdonba kerülését, a KVI-nek pedig augusztus 31-ig már továbbítania kell a Pénzügyminisztériumba az erről szóló előterjesztést.
- Körmend Város Önkormányzata megdöbbenéssel szemléli ezeket az eseményeket. Az Önkormányzat mindvégig jóhiszeműen, a Belügyminisztériumtól és a KVI-tól kapott tájékoztatásnak megfelelően járt el, a vagyonkezelővel tárgyalt, a vagyonkezelő el is indította a szükséges eljárást. Az új vagyonkezelő személye megakaszthatja azt a folyamatot, amit az Önkormányzat már több mint egy éve elindított. Sajnos a döntéshozók nem látják, hogy mekkora problémát okoz az, ha a köztemető megtelik.
- Jelenleg ott tartunk az ügyben, hogy a héten megbeszélésre kerül sor a Rendészeti Szakközépiskola, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és az Önkormányzat között, és reméljük, hogy a régi és az új vagyonkezelő tisztázni tudja egymás között a kialakult helyzetet, és elhárul végre minden akadály a köztemető bővítése elől.


Szennyvíztisztító rendszer korszerűsítése:


- A szennyvíztisztító korszerűsítése Körmend életében egy igen jelentős beruházás, a levegőztető rendszer korszerűsítésével a szennyvíztisztító kapacitása nő.
- A közbeszerzési eljárás alapján a nyertes kivitelező (az Alterra Kft.) jelenleg is folytatja a kivitelezést, a befejezés várható ideje: 2004. október vége.


Nyertes pályázatok:


Kastély-megvalósíthatósági tanulmány

* Körmend Város Önkormányzata májusi ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a PHARE CBC kisprojekt keretében, amelynek elsődleges célja a körmendi Batthyány kastélyra vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány készítése.
* A Kastély üzemeltetői jogát jelenleg Körmend Város Gondnoksága és a Vasi Nyugalom Személy-és Vagyonvédelmi Kft. Közösen gyakorolja. Az Önkormányzat azonban -noha a Kastély a Magyar Állam tulajdona, és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében áll - felelősséget érez a körmendi Kastély sorsát illetően, hiszen annak hasznosítása mindenképpen kihat Körmendre, a körmendi polgárokra. Amennyiben jó kezekbe kerül a Kastély és piacilag megalapozott, életszerű tevékenységnek ad otthont, úgy annak előnyeiből a város is profitál, ha viszont rossz döntést hoz a vagyonkezelő (a Kincstári vagyoni Igazgatóság), úgy az is kihat a városra, az itt élőkre.
* Jelenleg nincsen olyan tanulmány, amely mindenre kiterjedően elemezné a kastélyban rejlő lehetőségeket. Ez azonban elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a hosszútávú vagyonkezelésbe adás során megalapozott döntést hozhasson a vagyonkezelő Kincstári Vagyoni Igazgatóság.
* A megvalósíthatósági tanulmány teljes körűen elemzi a Kastélyban rejlő lehetőségeket, elemzi az egyes alternatívák előnyeit/hátrányait, vizsgálja azt a környezetet, amelyben a kastély található.
* Az Önkormányzat a pályázaton a teljes megpályázott összeget, 49.500 eurót megnyerte. Az elnyert összegből a tanulmányon kívül 4 műhelytalálkozó, egy güssingi tanulmányút, több konferencia is megrendezésre kerül.
* A projekt a nyilvánosság bevonásával zajlik majd, több fórumon is véleményt nyilváníthat a körmendi lakosság, de megismertetik az elképzeléseket Vas Megye Önkormányzatával és a Nyugat-Pannon Eurégióval is.
* A támogatási szerződés aláírásra került, jelenleg a közbeszerzési eljárásra való felkészülés (ajánlati felhívás elkészítése zajlik).

Biofűtőmű tanműhely:


* Az Önkormányzat még 2003. augusztusában döntött arról, hogy Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulással közösen pályázatot nyújt be a PHARE CBC keretében a felépült biofűtőmű oktatóbázissá való továbbfejlesztése érdekében.
* A pályázatot elbírálták, amelyen az Önkormányzat 196.758 eurót nyert (mintegy 50 millió Ft.).
* A nyertes pályázat keretében oktatási és szemináriumi programok zajlanak majd, laboratórium kerül felállításra, energetikai telepítések tervezése zajlik majd.
* Az Önkormányzat ennek során együtt kíván működni a Soproni Egyetem Energetikai Tanszékével és Güssing várossal, a Megújuló energetikai források Európai Uniós központjával.
* Mindez munkahelyteremtéssel is jár és a város képzési struktúrája is gazdagodhat.


Munkahelyteremtés:


EYBL beruházás Körmenden:

- E tárgyban már többször is volt sajtótájékoztató Körmenden, úgy vélem, hogy a 2004. év egyik legjelentősebb sikerének könyvelhető el az, hogy az EYBL International döntése értelmében Körmenden épül fel a vállalt szabászati és logisztikai központja.
- Az építési tevékenység még nem kezdődött meg, a kivitelező személyét illetően ugyanis még nem született meg a cég döntése. Ettől függetlenül a cég jelentős foglalkoztatotti létszám mellett kötelezte el magát, az Önkormányzat értesülései szerint a jelentkezők regisztrálása folyamatban van.


Karsai Műanyagtechnikai és Szerszámgyártó Holding Rt.:

- Szintén jelentős körmendi beruházásról van szó, amely keretében egy fröccsöntő üzemegység jött létre Körmenden, és amely megközelítőleg 50 embernek biztosít munkalehetőséget, de törekvés van arra, hogy ez a foglalkoztatotti létszám növekedjen.

Savaria Nett-Pack Kft.:

- Sikerként értékelendő, hogy az Önkormányzat értékesítette a Savaria-Nett Pack Kft. részére egy több mint 3000 m2 nagyságú területet, amely közvetlenül a Kft. meglevő körmendi telephelye mellett húzódik.
- A most megvásárolt területen a Kft. bővíteni kívánja meglevő körmendi telephelyét, amely keretében 2006. augusztus 31-ig összesen 40 fővel növelik meg a jelenlegi foglalkoztatotti létszámot. A felvételre kerülő munkavállalók 80%-a megváltozott munkaképességű személy lesz.

Linea M Kft.:

- Kisebb munkahelyteremtést eszközöl a városban a zalaegerszegi székhelyű Linea m Kft. is.
- A Kft. cipőgyártással foglalkozik, az állandó foglalkoztatotti létszáma 15 fő, szezonális munkák esetén bedolgozókat is alkalmaznak.
- A Kft. a Körmend, Szénatelep u. 2/a alatti ingatlant vásárolta meg az Önkormányzattól. A Kft. első lépésben 10 főt tud alkalmazni a létrejövő körmendi telephelyen, de az uniós csatlakozás lehetőségeinek kihasználásával üzembővítésre is sor kerülhet.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.