Üléseztek a vöröskeresztesek

droszler | 2004. október 02 09:58:58 | körmendi hírek |
A Vöröskereszt körmendi te­rületi vezetõsége szeptember 17­-én a mûvelõdési ház nagytermé­ben tartotta meg vezetõség- és küldöttválasztó értekezletét.

Az eseményen a város és vonzáskör­zete alapszervezeteinek vezetõit, képviselõit és aktíváit dr. Szabó Erzsébet városi ÁNTSZ-fõorvos köszöntötte, majd Simon István­né titkár számolt be a szervezet 2000-2004 között végzett tevé­kenységéról, munkájáról.

Az összejövetelen leköszönt elnöki posztjáról dr. Szabó Erzsé­bet, helyére Némethné Mészáros Irént választották meg a körmen­di ÁNTSZ munkatársát. A Vörös­kereszt területi vezetõségének tit­kára továbbra is Simon Istvánné marad. A vezetõség tagjai sorába Patonai Imréné nyugalmazott vöröskeresztes titkárt, Hertelendy Tünde vezetõ védõnõt, Fejesné Biró Márta tanárt (Nádasd), vala­mint Pojbics Elek mentõtisztet, a körmendi mentõállomás vezetõ­jét választották.

ász
Rábavidék
2004.10.01.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.