Nyílt nap volt a Rázsóban

droszler | 2004. október 16 18:12:53 | körmendi hírek |
Nyílt napot rendezett október 7-én a körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. A tanintézeti vezetés reggel a kastélyszínházba invi­tálta az iskola iránt érdeklõdõ­ket, ahol Egyed Gyula igazgató adott tájékoztatást az iskolában folyó oktató-nevelõ munkáról, a képzési ágazatokról, azok tech­nikai és szaktantermi hátterérõl, a választható idegen nyelvi kép­zésrõl és a fakultációkról.

A nyílt nap alkalmából az in­tézetben Rázsó-totó elnevezés­sel szellemi megmérettetést is tartottak a diákoknak. Az idén elsõ alkalommal szervezett ver­sengés során irodalmi, oktatás­történeti és Rázsó-történeti is­meretekbõl adtak számot a tanu­lók. Akik legeredményesebben szerepeltek, értékes díjakban ré­szesültek, mint például szerszá­moskészlet, vagy éppenséggel tanult szakmájukhoz kapcsoló­dó tárgyak, eszközök.
A programra ezúttal is napvi­lágot látott a Kiskacsa, az iskola diákok által szerkesztett házi újságja, melyet az iskolai diák­bizottság aktívái írtak Lõrincz László diákmozgalmat patroná­ló tanár segédletével.


Rábavidék


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.