Elbúcsúztunk egy iparos-dinasztiától

droszler | 2004. október 16 18:38:57 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !Körmend városa mezõgazda­sági település volt - mezõváros - és az adott lehetõséget arra, hogy egyidõben 8-10 kovácsmû­hely is bõven el volt látva mun­kával. Az 1800-as évek közepén alapította mûhelyét id. Szántó György okleveles gyógypatkoló kovács, aki messze földön híres­sé vált a fájós lábú lovak gyógyí­tásával, gyógypatkók készítésé­vel.

Mindhárom fiát, Györgyöt, Józsefet, Lajost is erre a szakmá­ra nevelte, de követõje csak György családjából született.
Szántó György fia, Szántó László a középiskola elvégzése után szintén e szakmát tanulta, és õ volt napjainkig az egész Nyu­gat-Dunántúl egyetlen gyógypat­koló kovácsmestere. A nagy múl­tú mûhely számos esetben adott hasznos tanácsot gyakorló állat­orvosoknak is. A Kirnbauer-féle ménes versenylovain kívül a helybéli gazdáknak dolgozott, és a honvédség számára is végeztek patkoló munkát.
A Szántó család városunk legmegbecsültebb iparos társa­dalmához tartozott. Szántó László tagja volt az egykori KIOSZ elnökségének és számos kiváló tanulót nevelt.

Egyházi és világi tevékenysége egyaránt közismert volt. „De minden vé­ges, aminek kezdete van, csak egy végtelen, aminek nincs kez­dete, az egy örök igaz Isten."

Körmend és környéke lakói nagy részvét mellett kísérték utolsó útjára Szántó Lászlót. Ravatalánál az Ipartestület el­nöksége és a járás iparosai egy­aránt lerótták kegyeletüket egy iparos dinasztia utolsó tagjának koporsójánál. Neve és munkás­sága kitörölhetetlenül fennma­rad Körmend iparosságának történetében.

Komjáthy Kálmán
Rábavidék


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.