Jubileumra készülnek a színjátszók

droszler | 2004. október 17 11:48:57 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Sokat szerepelt a körmendi amatõr társulat


Az õsszel lesz tíz éve annak, hogy megalakult a Körmendi Al­ternatív Színjátszó Társaság. Az eltelt évtized során egyre ismer­tebbé vált a jelenleg húsz tagú amatõr színi közösség. Számtalan kulturális rendezvényen bizonyította lelkesedését, tudását a tár­sulat. Ezt jelzi a két alkalommal is elnyert arany minõsítés is.


Ma már Körmend kiemelten támogatott egyesületeinek sorába tartoznak, s ennek szellemében az idén mûködésükhöz az önkor­mányzattól 750 ezer forintos tá­mogatást is kaptak. A KASZT az utóbbi hónapokban sem unatko­zott, igencsak aktív volt. Kékesi István Gábor, a csoport vezetõje elmondta, sok fellépésük volt, egyebek között falunapi kulturá­lis mûsorokban Rátóton, Felsõ­berkifaluban, Vasszentmihályon, Magyarszecsõdön és Felsõmará­con. E helyeken alkalomhoz illõ vásári komédia jeleneteket adtak elõ.
Felléptek a Körmendi Ünne­pi Napok programsorozatában is, ahol Hubay Néró címû történelmi játékuk premierje volt.
Augusztusban a szombathelyi Savaria Karneválon is láthatták produkcióikat a nézõk. Három al­kalommal Szalóky B. Dániel ren­dezésében az In taberna címû je­lenetsort mutatták be. Szeptem­ber 10-11-én a fõvárosba utaztak, ahol négyszer léptek a nagyérde­mû elé. Moliere Sganarelle címû vígjátékát, valamint Exupery Kis herceg címû darabját mutatták be, utóbbit háromszor. A közösség mûködése során összesen tizenöt különbözõ darabot mutatott be a vásári komédiák mellett Moliere, Csehov, Goldoni, Hrabal, Mrozek és Móricz Zsigmond mûveit.
A közelmúltban a színjátszók társulati ülést tartottak, melynek központi témája a tízéves jubile­umról történõ méltó megemlé­kezés volt. Terveik között szere­pel: jubileumi bérlet meghirde­tése, csoporttörténeti elõadások megtartása, egy átfogó fotó- és dokumentumkiállítás megrende­zése, és az eltelt évtized munká­ját bemutató reprezentatív kiad­vány megjelentetése.
Október 8-án a kastélyszín­házban idén immáron másod­szor mutatták be a Kossuth-díjas színpadi szerzõ, Hubay Miklós Néró a legjobb anya címû darab­ját. Sajnos produkciójukat ezút­tal csak szerény érdeklõdés kí­sérte.

Tóth László
Rábavidék

Fotók a KASzT elõadásairól: >1< >2< >3< >4<


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.