Várkerti projekt

droszler | 2004. október 20 16:14:26 | körmendi hírek |
Az elmúlt évek során minden önkormányzati ciklusban ki­sebb-nagyobb súllyal foglalkoz­tak a képviselõk a Várkert ügyé­vel. A védett természetvédelmi terület, a park a kastélyhoz szer­vesen hozzátartozik. A körmendi képviselõ-testület legutóbbi so­ros ülésén napirendre került a Várkert rekonstrukciós terveinek elkészíttetésére vonatkozó elõ­terjesztés.
A parkfelújítás finanszírozá­sára pályázati lehetõséget nyújt a magyar-szlovén PHARE-CBC projekt, melyre Körmend Mura­szombattal közösen kíván pá­lyázni. A városatyák most úgy határoztak, hogy a Várkert felül­vizsgálati terveire, mely során hidrológiai, hidrogeológiai vizs­gálatokat, valamint növényállomány felmérést is el kell végez­tetni, 2 millió 375 ezer forintot biztosít.

tói
Rábavidék


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.