Vendégeket fogadtak a körmendiek

droszler | 2004. október 20 18:58:48 | körmendi hírek |
A magyar és a helyi közigazgatást tanulmányozták

A németországi Kranenburg, valamint a hollandiai Ubbergen és Groesbeek településekkel kialakított együttmûködési, partnerváro­si kapcsolat jegyében október elején egyhetes tapasztalatcsere-láto­gatás keretében hét fõs delegációt látott vendégül Körmend városa.

A szemináriumi programok során Rachel Brouwer csoport­vezetõvel az élen a külhoni ifjú közigazgatási szakemberek több szakmai tájékoztatón, elõadáson vettek részt, melyek során meg­ismerkedhettek a helyi önkor­mányzati mechanizmussal, a magyar, valamint más európai közigazgatási rendszerek közti eltérõ formációkkal, a hatósági eljárások, engedélyezési folya­matok magyarországi gyakorla­tával, az érintett nemzetek közt e területeken meglévõ analógi­ák, különbségek feltárásával.
A küldöttség a szakelõadáso­kon túl városfejlesztési témában is tapasztalatokat szerzett, s mint azt lapunknak elmondták, nagy élményt nyújtott számukra a körmendi séta, amely során dr. Stankovits György, a városjegy­zõje, valamint Rápli Pál, Kör­mend fõépítésze kalauzolta õket. A csoport tagjai kirándulá­sokon is részt vettek, ellátogat­tak az Õrség néprajzi tájegység­be, felkeresték az Õrségi Nemzeti Parkot, gulyáspartin ízlel­hették meg a számukra ugyan­csak csípõs magyar ízeket, megtekintették a vasi megyeszék­hely nevezetességeit is.
Oktõber 8-án délelõtt a pol­gármesteri hivatal nagytermé­ben az alpolgármester és a város jegyzõjének jelenlétében isme­retekben és élményekben gazda­godva sajtótájékoztató során kö­szöntek el Körmendtõl és utaz­tak haza.

Tóth László
Rábavidék


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.