Kinevezett intézményvezetők

droszler | 2005. június 10 18:04:27 | körmendi hírek |
A körmendi önkormányzat ál­tal fenntartott két városi intéz­mény, a Mátyás Király Utcai Óvo­da és a helyi Zeneiskola vezetõ­jének megbízatása jár le az idei év augusztusa végén.
Ezért a munkakörök betölté­sére a jogszabályban meghatáro­zottak szerint az önkormányzat­nak pályázatot kellett kiírnia. A felhívások az Oktatási Közlöny márciusi számában megjelentek, arra mindkét esetben egy-egy pályázat érkezett be. A pályáza­tokat áprilisban az érintett intéz­mények nevelõtestületei, kollek­tívái is véleményezték, és érte­kezletükön a pályázókat egyhan­gúlag támogatták.
A városatyák ezeket, vala­mint az oktatási, ifjúsági és ifjú­ságvédelmi bizottság vélemé­nyezését figyelembe véve úgy döntöttek, hogy 2005. szeptem­ber 1-jétõl ötéves idõtartamra, azaz 2010. július 31-ig Vadász Máriát, a Mátyás Király Utcai Óvoda, Sabáli Lászlót pedig a körmendi Zeneiskola vezetõi te­endõivel meghízza.

ász
Rábavidék
XVI. évfolyam 11. szám


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.