Megjelent a Rába-parti FÓRUM

droszler | 2005. június 25 20:32:02 | körmendi hírek |
Rába-parti FÓRUM
Körmendi közéleti periodika
III. évfolyam 2. szám * 2005. június


A lap tartalmából:
* Mi lesz veled évtized folyója
* Nem az EU-alkotmányra
* Probléma-e a biofûtõmû?
* Anyának lenni
* A csíksomlyói búcsú
* Jeles napok, évfodulók júniusban
* Rábaparti Magyar Ünnep

Tisztelt olvasóink!

Újra itt vagyunk. „Még csak" június van, de már a második számun­kat sikerült összehoznunk. Ha lehet, még jobb, mint az eddigiek, bár ennek megítélését önökre bízzuk.
Szerencsére egyre több visszajelzést kapunk lapunkkal kapcsolatban. Ezzel azonban helyzetünk is bonyolódik. Azok, akik hiányolták az álta­lunk megszólaltatott hangot a körmendi közéletbõl, egyszerre meg­szólnak minket, ha nem elég „ütõs" a lap. Viszont akik Körmenden csak simulékony és kedélyes írásokat olvasnának továbbra is szívesen, már a bevezetõk után bedobják lapunkat a sarokba. Bár ez egy mondandó­ját publikáló embernek sem tetszene, mi már annak is örülünk, hogy beleolvasott. Legközelebb talán tovább is eljut, s akkor írásaink igazság­tartalma és pártatlan oknyomozásunk meggyõzi tevékenységünk elõre­mutató, városunk érdekeit mindenek elé helyezõ voltáról.
S mert a test nem mozdul fej nélkül, pontosabban agy nélkül, fontos­nak tartjuk az országot (a testet) érintõ gondokra is felhívni a figyelmet, ugyanis országunk agya (azaz kormánya) súlyos beteg. Saját testét, szer­veit kezdte támadni, betegíteni. Az a Kérdés, meddig jut el idõvel.
A választ azonban már régen megírták. Hallgassuk Mikszáth Kálmánt! „Nyugtalan rossz évek következtek... az egész szkítiai nemzetre.... Hanem iszen ki kell csak õket állni, lesznek még azokból szép évek is, mivel az idõk olyanok, mint az asszonyok, csakhogy megfordítva. A szép asszonyok idõvel csúnyák lesznek, majd mindég, a csúnya idõk ellenben szépek lesznek, nem mindég - de igen gyakran. ...A sebek, melyeket kaptunk, erõforrásokká változnak, a sebek, melyeket ütöttünk, rózsákká. Isten bölcsen rendelte, hogy a kéz, mely az igazaiért nyúl fegyverhez, ha levágatik is, kinõ, mint a szalamander elnyesett testtagja."

Varga G. I., föszerkesztõ


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.