Roma Művészeti Fesztivál: július 18-24.

droszler | 2005. június 30 09:37:10 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !

Roma Mûvészeti Fesztivál:
2005. július 18-24.


Körmend és a kistérség mûvészeti életé­ben és szórakoztató iparában mindig nagy jelentõsége volt a cigány muzsikának. A he­lyi születési cigányzenészek híre túljutott a régión: a XIX. század óta a körmendi cigány zenészek a Balatonon kívül a Dunántúl nyu­gati felén is ismertek voltak, többen Ausztriába is kijutottak pályafutásuk során. A Roma Mûvészeti Fesztivál ezen élõ hagyományt kí­vánja kiterjeszteni a romák által mûvelt egyéb mûvészeti ágakra: a szórakoztató mellett az autentikus cigányzenére, a cigányok által mûvelt képzõmûvészetre és irodalomra, va­lamint a késõbbiekben a romákkal kapcsola­tos tudományos konferenciákra.

A fesztivál programja:
Szórakoztató cigánymuzsika:
A fesztivál egész hetében (július 18-24. kö­zött) körmendi vendéglõkben szórakoztató cigányzenekarok lépnek fel.

Július 18-23. 19 óra Berki Vendéglõ
Horváth Pika Tibor és cigányzenekara
muzsikál

Július 19. (kedd) 19 óra Korona Étterem
„Körmendi" Horváth Karcsi és cigányzene­kara muzsikál.
Fellépnek: Faragó Aranka, Kovács „Kokó" Imre és Varga Tamás magyarnóta-énekesek a celldömölki regionális nótaverseny gyõztesei

Kiállítások:
július 20. 16.00 óra Batthyány kastély kiállítóterme


„Roma színek és formák"
Válogatás a Fõ­városi Cigányház képzõmûvészeti anyagá­ból

Köszöntõt mond Katonáné Kállai Katalin (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)

A kiállítást megnyitja: Junghaus Tímea mûvészettörténész

július 20. 17.00 óra
Korona Étterem
„A cigányzene alkonya, avagy elektro­mos cigányok lettünk."

A kiállítást megnyitja Antal László táncpedagógus, fõiskolai tanár
Közremûködik Horváth Pika Tibor és zenekara valamint Horváth Percsák Sándor és Horváth Percsák Szabolcs.

A tárlat felidézi a cigányzene és a kávéházi muzsikálás fénykorát. A kiállítás fotóin megjelennek hajdani és a mai körmendi cigányzenész dinasztiák tagjai. A családi archívumokból kiválasztott fényképek mellett Tóth László, Jámbori Tamás és Wolf Ferenc munkáiból áll össze a kiállítás anyaga, ami a cigányzene hanyatlását és a cigánybandák átalakulását is a közönség elé tárja


Színházi elõadás:
Július 21. 19.00 óra Színház
Turmix Színjátszó Egyesület, a Peace Child Europe és az Under Controll zenekar bemutatja:
„A falak"
címû mozgás színházi elõadást (koncert, projektoros vetítés)

Rendezõ: Csillag Attila
Koreográfus: Beták Zsuzsanna

Koncertek:
Július 22. 20.00 óra Színház

Az Ando Drom autentikus cigányzenei és Harri Stojka ausztriai roma jazzgitáros együt­tesének koncertje
Belépõ: 1200/600 Ft

Július 23. 20.00 óra Színház

A Nemzeti Ifjúsági Rajkó Zenekar koncertje. Vendég: Hor­váth Percsák Sándor (Körmend), a Rajkó Ze­nekar egykori prímása
Belépõ: 1200/600 Ft


Közösségi rendezvény
Július 24. 16.00 óra
Roma Nap Alsóberkiben

Helyszín: Alsóberki Futballpálya
Köszöntõt mond: Szabó Ferenc alpolgármester

Fellépnek:

Neubauer Tamás szintetizátor, ének
Makai Evelyn és Gersli Hanna diszkótánc
Burka Ádám szintetizátor, ének
Baranyai Vilmos és zenekara (Ausztria)
Kali (Románia)
Hor­váth Percsák Petra és Németh Kiss Endre standard tánc
ifj. Kali és Németh Gergõ ének
Kaczor Feri ének
ifj. Horváth Pika Tibor és népi zenekara
Horváth Percsák Sándor és Horváth Percsák Szabolcs hegedû, zondora
Horváth Percsák Vivien és Horváth Klaudia diszkótánc
Horváth Csuta Ernõ ének
Hor­váth Biczó Csaba szintetizátor
Horváth Csuta Tamás és Batyi Dezsõ szintetizátor, ének
Németh Tim-Tom szintetizátor, ének


Szervezõk:
Körmendi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Körmendi Kulturális Központ
9900 Körmend, Berzsenyi u. 11.
Tel/fax: 94/410-132 http://www.kultur.kormend.hu
E-mail: szerda@kormend.hu

Médiaszponzor: EstLapok

Támogatók:
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium
Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány
Berki Csárda ( Körmend, Rákóczi u. 77.)
Korona Étterem (Körmend, Rákóczi u. 4.)


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.