Cencen üzletasszony lesz

droszler | 2005. július 02 10:12:08 | körmendi hírek |
A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium mûködésének 59 éves története során már érett­ségizett jó néhány külföldi diák a tanintézetben, ám kínai az idén elõször. A Sichuan tarto­mányban született kínai állam­polgárságú ifjú hölgyet Mao Cencen-nek hívják, és már sokan ismerik Körmen­den. Ez érthetõ is, hiszen mint megtudtuk tõle, 1994 szeptem­berében költözött szüleivel vá­rosba. Tanulmányait a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alap­fokú Mûvészetoktatási Intéz­ményben kezdte meg., majd itt, a gimnáziumban a napokban tesz érettségi vizsgát.
Érdeklõdésünkre elmondta, a történelem, a német és a mate­matika írásbelin már túl van. Sajnos a közismert érettségi bot­rányok miatt az utóbbit május 28-án neki is újra kellett írnia. Szabadon választott tárgyként rajzból is megméretteti magát, ebben segítségére van Sodics László nyugalmazott rajztanár, az iskolai rajzszakkör vezetõje, aki igen hasznos tanácsokkal, instrukciókkal látta el.
Kedvenc tantárgyai közé a történelmet, magyar irodalmat és természetesen a rajzot sorolja. Szabadidejében szívesen fest, szeret fantáziaképeket készíteni. A jövõ elképzeléseirõl szólva úgy nyilatkozott, hogy szeretne továbbtanulni Budapesten az International Business School­ban, azaz a nemzetközi üzleti Fõ­iskolán, s majd annak elvégzése után az üzleti szférában kíván dolgozni.
Arra a kérdésünkre, hogy mi tetszik neki Körmenden a leg­jobban, ezt válaszolta: a várkas­tély. Cencen egyébként kiválóan és szépen beszéli a magyart, s büszke arra, hogy ebbõl felsõfo­kú nyelvvizsgát is tett.

dtl
Rábavidék
XVI. évfolyam 12.szám


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.