Értékelték az ökoenergetikai rajzpályázatot

droszler | 2005. július 02 13:12:08 | körmendi hírek |
Körmend város önkormány­zata a Reginnov Tanácsadó Kft­vel közösen a közelmúltban Kör­menden megrendezett 1. Eurégiós Ökoenergetikai Szakki­állítás és Szeminárium alkalmá­ból Megújuló energiák címmel rajzpályázatot hirdetett Körmend felsõ tagozatos, illetve 14-18 éves diákjai számára. Mészáros Cecília, a Körmend és Kistérsége Társulás munkatársa érdeklõdé­sünkre elmondta, szép számmal érkeztek alkotások. A munkákat a kétnapos bemutató és szeminá­rium során közszemlére tették, s a Kauz-réti biofûtõmûnél lezaj­lott programok során bárki sza­vazhatott rájuk. A mintegy négy­száz szavazócédula összeszámlá­lása után a rajzpályázat eredmé­nye a következõképpen alakult.

Elsõ lett Futó Gergõ, (79 sza­vazat), a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 8. a osztályos diákja. Jutalmul az egész osztá­lya a Körmendi Régióhõ Kft. jó­voltából egynapos kiránduláson vehet részt az ausztriai Güssing­be a Megújuló Energiák Európai Uniós Központjába. Második he­lyezett szintén ezen iskola diák­kettõse, a 7. c-s Molnár Zsófi és Kóbor Teodóra közös munkája lett 69 szavazattal. Jutalmul a MARC Körmend kosárlabdacsa­pat által egy mérkõzésre felaján­lott belépõjegyeket kapnak. A dobogó harmadik fokára is köl­cseys diák állhatott, az 5. a osztá­lyos Jóna László 51 szavazattal. Õ Erdeiné Horváth Klára, a Reginnov Tanácsa Kft. ügyveze­tõje által felajánlott 10 ezer forint értékû kreatív-hobby ajándék­csomagot kapta. Sorsoltak a sza­vazók közül is. A Berki Vendéglõ által felajánlott 5 ezer forintos utalványt Barcza Natasa (Mikos­széplak), a Shar Moné-ban fel­használható szintén 5 ezer forin­tos utalványt pedig Gergely Ist­ván (Körmend) nyerte meg.

ász
Rábavidék
XVI. évfolyam 12. szám


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.