körmendi hírek
oldal 98/148
(megjelnített találat: 3881 - 3920 --> 5910)
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] (98) [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [>] [>>]
 

Ülésezett Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Az önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz az önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására kiírt pályázatra. A korábbi évektõl eltérõen nincsenek célterületek megjelölve, gyakorlatilag bármilyen helyi önkormányzatok feladatkörébe

Nyílt nap a Mátyás Király Utcai Óvodában

Nyílt nap a Mátyás Király Utcai Óvodában Kedves Szülõk, leendõ Óvodások! -jára Szüleitekkel együtt betekinthettek az óvoda életébe, megismerkedhettek az ott dolgozó felnõttekkel, kipróbálhatjátok a sok izgalmas játékot!

Választási névjegyzék

Polgármesteri Hivatal Körmend Város Jegyzõje a Körmend 001. számú szavazókörben kiírt idõközi helyi önkormányzati képviselõ választásra készült választójoggal rendelkezõ polgárok 2007. április 11-tõl 2007. április 18-án 16.00 óráig közszemlére teszi. A névjegyzékbõl

Ülésezik Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testülete

POLGÁRMESTERÉTÕL Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete i kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D Elõterjesztõ: Bebes István polgármester 2. Közmunka pályázaton való

Szent Pál és munkatársai az Ige szolgálatában

Körmendi Csoportja Szeretettel meghívja Önt címmel a Polgármesteri Hivatal elõadására

Vegyszeres gyomírtás

Vegyszeres gyomirtás GySEV ZRt. vegyszeres gyomirtást végez. (Kedvezõtlen idõjárás esetén a munka elvégzése 1-2 napot csúszhat.) ( lakott területen belül) Glialka 480 Plus nem

Ebzárlat Körmenden

EBZÁRLATOT Dr. Stepics Anita sk.

Aranyfilm online digitális fotópályázat

Forrás:

Kolping Nap

A Körmendi Kolping Család tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és családját az egyesület fennállásának 15. évfordulójára rendezett KOLPING NAPRA 10.00 Koncelebrált Kolping szentmise a Szent Erzsébet plébánia templomban 11.00 Köszöntõk Kovács László a Magyar Kolping Szövetség elnöke

A Tesco áruházat és benzinkutat nyitott ma Körmenden

Vas megyében a második, az országban a 70. Tesco hipermarket áruház minden nap reggel hat órától este tízig tart nyitva és mintegy harmincezer-féle terméket kínál. Az épületben több kisebb bérüzletet is kialakítottak, melyekben többek között ékszerbolt, lottózó, pénzváltó

Ovikóstolgató

A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat nevelõtestülete április 19 – 20-án tartandó nyílt napjára A délelõtt folyamán 9 – 11 -ig betekinthetnek az óvoda életébe, Április

Fúvós Közgyűlés

Tisztelt Egyesületi Tagság és Érdeklõdõk! A megtárgyalásra kerülõ napirendi pontok a következõk: 1. Az Egyesület Alapszabályának kiegészítése 2. Egyéb ügyek Elnök

Szent Erzsébet és Batthyány-Strattmann László élete

Körmendi Csoportja Szeretettel meghívja Önt "Tégy valamit magáért a szeretetért viszonzást nem várva..." címmel a Polgármesteri Hivatal elõadására

Várkert takarítás

Találkozás 8.00 órakor a Várkert Ételbár parkolójában.

Időközi választás határnapjai

KÖZLEMÉNY A Helyi Választási Bizottság 2007. március 21-én kelt 1/2007. számú határozatával Körmend 001. számú választókerületben 2007. június 10-re idõközi helyi önkormányzati képviselõ választást tûzött ki. 1.2007. április 11-tõl 2007. április 18. 16.00 óráig: a választójoggal rendelkezõ

Óvodai beíratás

óvodai beíratásról Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy városunkban a 2007/2008-as tanévben óvodába lépõ gyermekek beíratásának rendje a következõ: 00 00 2007. április 27-én 8 - 12 -ig Mátyás Király Utcai Óvoda Körmend, Mátyás

Általános iskolai beíratás

általános iskolai beíratásról Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy városunkban a 2007/2008-as tanévben általános iskolába lépõ, tanköteles korú gyermekek beíratásának rendje a következõ: 00 00 2007. április 27-én 8 - 12 -ig Kölcsey Utcai

Az óvodai és általános iskolai beíratási időszak meghatározása

Az óvodai jelentkezések és az általános iskolai beíratások rendjét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 66.§ (4), valamint a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 15.§ (2) és 16.§ (1) szabályozza. Körmend Város Önkormányzata

Pályázati felhívás jogi előadói munkakör betöltésére

Az ellátandó munkakör: Körmend Város Önkormányzata közbeszerzéseinek elõkészítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés, és önkormányzat által kötendõ szerzõdések (pl. adásvételi szerzõdés, vállalkozási szerzõdés) elõkészítése. A javadalmazás a Köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint történik. Ide értendõ

Lomtalanítás

KÖRMEND KÖZTERÜLETÉN LOMTALANÍTÁST NE RAKJANAK ki! Kérjük továbbá, hogy a fémet, bútort, gallyat-ágat összekötve, egymástól elkülönítve helyezzék el. A lomok kihelyezését kérjük, hogy a lomtalanítás napján reggel 08.00 óráig végezzék el. Együttmûködésüket

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Körmend, Izraelita temetõ: …………………………… 0,7 ha - Körmend, Felsõberki temetõ:…………………………..0,4 ha[xx] 2. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok, igazolások, eszközök listája: - A Pályázónak az alábbi dokumentumokat, valamint

Időközi választás Körmenden

Lemondott az 1. sz. választókörzet képviselõje Tóth László A körmendi helyi választási bizottság az 1. sz. választókörzetben az idõközi választás idõpontját tûzte ki. A 2006. október 1-jén megtartott választás eredménye az 1. sz. választókörzetben:

Döntötek az ösztdíjpályázatról

Körmend Város Önkormányzati Képviselõ Testülete március 29-i ülésén hallgatta meg azt az elõterjesztést, melyben az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága, valamint Egészségügyi és Népjóléti Bizottsága saját hatáskörében döntött a Boldog Batthyány-Starttmann László ösztöndíjpályázatról, s az alábbi határozatot hozta: A bizottság

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVIII. évfolyam 6. szám * Ünnepi programok voltak az a Õrségben * Geotermikus energiát is használnak a vasváriak * A kosárkirályról

Elmarad a közmeghallgatás

KÖZLEMÉNY az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség tájékotatása alapján Dr. Stepics Anita jegyzõ

Kisebb lépésekkel

Körmend (bb) - A városnak a jövõben mindenképpen nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a turizmus fejlesztésére. Ez irányban az önkormányzat már tett konkrét lépéseket, de a Rába folyó közelségét ennél is jobban ki lehetne használni. A Rába folyó adta lehetõségeket több

Körmend Város Ifjúsági koncepciója

Körmend Város ifjúsági koncepciójában, egy új, elõremutató cselekvési terv készül, amelyben a 15-30 éves korosztályt szólítjuk meg. A alapján építjük fel a hosszútávú cselekvési Tisztelettel kérem az adott korosztályt, hogy a kipostázott kérdõíveket töltsék ki, és juttassák vissza a

Felnőttek középiskolája - felvételi hirdetmény

A Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola felvételt hirdet a 2007/08-as tanévre Felnõttek középiskolája 10. osztályt végzett szakképesítéssel rendelkezõ fiatalok, 21 éves korig. A szakköri tehetséggondozás jó esélyt teremt a való bejutáshoz,

Ülésezik Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete

POLGÁRMESTERÉTÕL Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D 1. Beszámoló a polgármesternek

Megszüntették a fogyasztóvédelmi fogadóórát

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõségének Vas Megyei Területi Kirendeltsége – megnövekedett feladataikra hivatkozva - megszüntette havi fogadóóráit a Körmendi Polgármesteri Hivatalban. Fogyasztóvédelmi ügyekben személyesen Szombathelyen a Közigazgatási Hivatal Berzsenyi D. tér 1. sz. alatti

LŐGYAKORLAT

LÕGYAKORLAT Értesítem a lakosságot, hogy a nádasdi lõtéren a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola éles lõgyakorlatot hajt végre az alábbi idõpontokban: 2007. április 18. 08.00 órától 14.40 óráig. április 24. 08.00 órától 16.00 óráig. április 26. 08.00 órától 16.00 óráig. A balesetek megelõzése

Vegyszeres gyomirtás

Vegyszeres gyomirtás Állomási mellékvágányok ( lakott területen belül) Hyspray mérsékelten veszélyes Vegyszer neve Méhveszélyesség Hyspray mérsékelten veszélyes Ally 20 DF nem veszélyes jegyzõ

Kihelyezett ügyfélfogadás

KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁS rendszeres jelleggel minden hónap elsõ kedden kihelyezett ügyfélfogadást tart Körmenden. Városi Polgármesteri Hivatal Az ügyfélfogadás ideje: jogi segítségnyújtó szolgálat áldozatsegítõ szolgálat

Megjöttek a gólyák

Március végére, április elejére rendszerint visszatérnek vidékünkre a gólyák. Idén is így történt ez. Ma Körmendre is megérkeztek az elsõ, az emberhez talán legközelebb álló, kedves madarak. A tavaszi hóesés nem csak az embereket, de e madarakatis meglepte, így fázósan

Támogasson körmendi civileket

Körmendi Modell és Makettépítõ Klub Adószám: 18881176-1-18 Polgári és Kölcsey Iskolai Alapítvány a Gyermekekért: Adószám: 19246808-1-18[xx] Adószám: 18888458-1-18 Adószám: 18887608-1-18 Körmendi Kulturális Központ és

Körmendi kitüntetettek

, a körmendi Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Kft. orvos-igazgatója, sebész fõorvos Vas Megye Önkormányzat Szolgálatáért oktatási tagozata elismerés: Kozorics István , a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete Körmendi Gondozási Központ vezetõje Vas

Nagyszabású tervek

- Az idei év érdekes, mivel minden önkormányzat egy kicsivel jobbra számított. Bíztunk abban, hogy nem lesz rosszabb az elõzõ éveknél, ám mint mindig, ha gond volt, akkor a kormány az önkormányzatoktól vont el támogatást. Ha

Helyi diákok a tánckultúráért

A Somogyi Béla Általános Iskola és az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola táncosai legutóbb a körmendi nyugdíjasklub rendezvényén léptek színpadra. Ez nem egyedi eset, hiszen a gyermektáncosok több városi ünnepségen és programon is bemutatják mûsorukat. Az említett két intézményben

Megemlékezés a szabadságharcról

A gyülekezõket a Városi Fúvószenekar mûsora fogadta, majd Bebes István polgármester ünnepi beszéde után a Kastély Színház Társaság, a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes és a Batthyány Bandérium mûsorát láthatták az egybegyûltek. A Batthyány rendezvényteremben

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVIII. évfolyam 5. szám * A testvéri fellépésben bíznak a gotthárdiak * Körmendet négy fõegységre osztották * Nem engedik a folyó mellé a Rábaparti Fórumot * A körmendi szív, meg a többiek
 
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] (98) [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [>] [>>]

Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.