körmendi hírek
oldal 103/148
(megjelnített találat: 4081 - 4120 --> 5910)
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] (103) [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [>] [>>]
 

Várostörténeti Akadémia

meghívja Önt, Családját és Barátait 2006. október 9-én (hétfõ) a Polgármesteri Hivatal nagytermébe Németh Zsuzsa munkatársa A szabómûhelytõl a professzori székig Rendezõség

Ülésezett az önkormányzat

Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2006. szeptember 21-i ülésérõl 1.Beszámoló a Tûzoltóság munkájáról Király Lajos mindenekelõtt azt hangsúlyozta, hogy munkájukat a beszámolási idõszakban (2002-2006) a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évente 2 alkalommal ellenõrizte, és megállapította, hogy a Tûzoltóság

Idősek Napja

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezte Körmend Város Önkormányzata IDÕSEK NAPI ÜNNEPSÉGRE 2006. október 8-án (vasárnap) 16 órára a Korona Étterembe Köszöntõt mond: polgármester Közremûködik: a és

Városi megemlékezés

valamint a tiszteletel meghívja Önt 2006. október 6-án 18 ARADI VÉRTANÚK NAPJA (Gyülekezés a Városi Kiállítóterem elõtti téren) VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS [xx] Közremûködik: Batthyány Lovasbandérium Körmendi Kastélyszínház Társulat

Véradás

a Körmend, Berzsenyi u. 11. VÉRADÁS a Vöröskereszt területi szervezetének szervezésében Adj vért! Életet menthetsz!

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot (A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan

Ebzárlat!

H i v a t a l a H I R D E T M É N Y

A könyvtárba mentem, gyere utánam!

2006. október 4-14. Könyvtárak összefogása a társadalomért A Faludi Ferenc Könyvtár kapcsolódik a országos rendezvénysorozathoz és 14 órától 17 óráig nyitva tart. Bóbita

Változik a Földhivatal Ügyfélfogadási időpontja

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2006. október 1-tõl a Körmendi Körzeti Földhivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint megváltozik. Kedd: szünnap Csütörtök: : 8.00-11.30
Péntek: 8.00-11.00

Nyílt nap a Rázsó Imre Szakközépiskolában

RÁZSÓ IMRE SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN

Körmenden nem engedték a tüntetést

Szombathelyen megtartották a MIÉP-gyûlést pénteken

Találka

TALÁLKA Vendégünk: Nemere István 2006. szeptember 29-én (pénteken) 17.00 órakor MÚZSA KÖNYVKERESKEDÉS Körmend, Kossuth L.u.2.

Kiállítás megnyitó

Pannon Õsz 2006 A Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár képzõmûvész kiállításának megnyitójára "...dance me to your beauty with a burning violin... (written by Leonard Cohen) a Sala Terrena Galériába (Körmend, Batthyány kastély)

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVII. évfolyam 16. szám * A városkép összhangjára törekednek Vasváron * Demonstrálnak a szentgotthárdiak * Idõarányos teljesítések az Õrségben * Megelõlegezõ hitelt vesznek fel a szentgothárdiak

Kihelyezett ügyfélfogadás

KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁS minden hónap elsõ kedden kihelyezett ügyfélfogadást tart Körmenden. Az ügyfélfogadás helye: Körmend, Szabadság tér 7.

Jó szívvel az egészségért

"Fidelitate et caritate", a Vas Megyei Szív Alapítvány rendezvényünkre Program: 9 óra Köszöntõt mondanak: Körmend Város polgármestere Dr. Gyürki László , a Vas Megyei Szív Egyesület Elnöke Dr. Nagy

Angol-német tanfolyam óvodásoknak

Angol-német tanfolyam óvodásoknak Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola játékos nyelvi elõkészítõ tanfolyamot indít nagycsoportos óvodás gyermekek részére. A heti 1 órás foglalkozásokat Fülöpné Varga Mária német szakos tanárok vezetik. Helye: Jelentkezni lehet: 00 00

Kötélugró tanfolyam az Olcsai iskolában

A heti 1 órás fogllakozásokat Fazekasné Mittli Piroska Helye: Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tornaterme Jelentkezni lehet: munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között az 594-416-os telefonszámon, személyesen az Olcsai iskola titkárságán, vagy az elsõ

Élhető kisváros ma és holnap

A közmeghallgatás témája a város fejlesztési koncepciója volt (a részletesen kidolgozott változatot már az újonnan felálló képviselõ-testületnek kell jóváhagynia). Bebes István polgármester köszöntötte a megjelenteket, s elmondta, a celldömölki és a körmendi kistérség együttmûködik a hosszú távú fejlesztések

Íjászpálya avató

A Régió Hagyományõrzõ, Kulturális és Sportegyesület ünnepségére Ez alkalomból szeretnénk megköszönni a pálya létrehozásában nyújtott segítséget barátainknak, támogatóinknak. Körmend, Rákóczi u. 53. [xx] Régió Hagyományõrzõ, Kulturális és Sportegyesület

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS M E G H Í V Ó 2006. szeptember 21-én (csütörtökön) Nyilvános ülés keretében javaslom tárgyalni: 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl

Horgászverseny

A Körmendi Határõr Sporthorgász Egyesület HORGÁSZVERSENYT A verseny a magyarszecsõdi tavon kerül Gyülekezõ: Sorsolás Minden tagot tisztelettel vár a horgászegyesület vezetõsége a versenyre és egy sportbaráti beszélgetésel egybekötött ebédre!

A Körmendi Kulturális Központ induló tanfolyamai, szakkörei

vezeti: ideje: kedd 16.00 – 18.00 Foltosok klubja Biczó Lászlóné helye: MIK 3. sz. klub indul: 2006. szeptember 14. Szövõ szakkör Némethné Németh Margit helye:

Kézilabda tagtoborzó

A Körmendi Nõi Kézilabda Szakosztály felvételt hirdet az általános iskolák 2.- 3. osztályos leány tanulói részére szivacskézilabda, 4.-5. osztályos lányok részére pedig kézilabda sportágban. A jelenlegi utánpótlás csapataink (1992/93-as és a 96-97-es korosztályok) az elmúlt évben szép

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVII. évfolyam 15. szám * Eladó az õriszetpéteri határõr laktanya * Tovább tart a vita a tervezett határmenti hulladékégetõrõl * Erdélyben töltöttek el néhány napot a szattaiak
* Drágább lett a temetkezés Körmenden

Közmeghallgatás

2006. szeptember 14-én 18.00 órai kezdettel K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R A kerül sor, melynek témája: Bebes István

Eboltás

F E L H Í V Á S Felsõberki italbolt mellett 07.30-08.00 óráig Dobó

Gyógyúszás Körmenden a Tanuszodában

A múlt emlékei

Az utca nemcsak külsõleg szépül és újul meg, hanem a szellemi rehabilitációjára is sor kerül. A múzeum dolgozói azon fáradoznak, hogy minden apró részlet napvilágra kerüljön. Már a középkorban is fontos szerep jutott a helynek: itt szállt meg

Biztonság és erő

Körmend - Pesuth Rita hat éve fejezte be a versenyzést, azóta kick-box aerobic órákat tart, és az egészséges életmódot népszerûsíti. A hatszoros világbajnok nemrégiben Körmenden járt. Kisgyerekként tüllszoknyácskában varázsolta el a családtagokat, ismerõsöket. Akkoriban balettórákra járt a szülõk

Lebontották az emlékművet

1984-ben állították fel a Szabadság téren Katona Zsuzsa hõsi emlékmûvét. A gyermekét sirató anyát ábrázoló szobor alatt a II. világháborúban elesett szovjet katonák nyugszanak. A körmendi önkormányzat kezdeményezésére a hõsi halottakat a napokban exhumálják, s a Szombathelyi Katonai Temetõben

Ülésezett az önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ Mûködési bevételek és kiadások: Az intézményi bevételek alakulása az elsõ félévben kedvezõ. Az ipari parkhoz kapcsolódó területértékesítések után jelentõs ÁFA bevétel keletkezett. Az intézményi étkeztetés bevételei is a tervezett szerint folytak be. A

Ünnepélyes tanévnyitó

augusztus 31-én köszöntõt mondanak: Markó Péter , országyûlési képviselõ Körmend város polgármestere Soós István A megemlékezés szónoka: Síkné dr. Lányi Cecilia közremûködik: öregdiák, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Szinház színmûvésze és Boros Gábor

A Kulturális Örökség Napjai Körmenden

- két napig látogathatók a lezárt, megkutatott termek – Idén is sor kerül az európa-szerte népszerû , melynek idõpontja szombat-vasárnap. E programhoz kapcsolódik a körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum is úgy, hogy állandó

Kihelyezett ügyfélfogadás

KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁS minden hónap elsõ kedden kihelyezett ügyfélfogadást tart Körmenden. Az ügyfélfogadás helye: Körmend, Szabadság tér 7. Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul

Felavatták az ipari feltáróutat Körmenden

Ez a hetven hektáros terület az idén tavasszal kapta meg az ipari park címet Körmenden. Ma avatták és szentelték fel az iparterületet a 8-as fõúttal összekötõ útszakaszt. polgármester, Körmend „Ezen a területen korábban semmi nem volt.

Ünnepi örömök

A Rába folyó két partján, ahogy kezdett sötétedni, egyre többen gyûltek össze, hogy megcsodálhassák a felvonuló csónakokat és a hagyományos tûzijátékot. Az ünnepi mûsor elején a helyi postagalambászok elreptették galambjaikat, majd Bebes István köszöntötte az összegyûlt tömeget. -

Szeptemberi programajánló

Körmendi Kulturális Központ Pannon Õsz 2006. keretében rendezett programjaival együtt: szeptember 1. 18 óra Városi Kiállítóterem festõmûvész kiállításának megnyitója Babusa Péter Közremûködik: Pannon Õsz 2006. A kiállítás megtekinthetõ:

Rázsós akadálymentesítés

A középületek, közintézmé­nyek akadálymentesítésérõl kis­sé elhamarkodott törvény látott napvilágot Magyarországon. Be­tartani ugyanis az elõirt határidõ­ket anyagiak hiányában képte­lenség, hiába módosították azo­kat többször is. A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakisko­la oktatási fõépületénél nemrég létesítettek feljáró rámpát. télaci Rábavidék
XVII. évfolyam 14. szám

Újabb veszély leselkedik a gyorshajtókra

A városatyák a közelmúltban megtárgyalták a témát, s úgy hatá­roztak, hogy 150 ezer forint támo­gatást nyújtanak a mûszer beszer­zéséhez. A város belterületén vi­szont ilyen mûszert nem helyez­nek el. Idetartozó információ (hi­szen lapunk Vasváron és környé­kén is megjelenik), hogy
 
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] (103) [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [>] [>>]

Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.