körmendi hírek
oldal 113/148
(megjelnített találat: 4481 - 4520 --> 5916)
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] (113) [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [>] [>>]
 

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testülete órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D Elõterjesztõ: Bebes István polgármester 2. Szennyvíz használati

EGIS Családi Nap

Szombat délelõtt 10 óra. A "stáb" teljes díszben a helyszínen. Ellátmány becsomagolva, üdítõk behûtve. A szervezõk minden évben megpróbálnak valami újdonságot kitalálni a gyermekeknek. Ebben az évben felfújt ugrálóvár mellett "élõ" csocsó várta a "nagyérdemût".

Kétszáz dolgozót vesz fel az Eybl Körmenden

Tovább bõvíti és korszerûsíti gyártó kapacitását az Eybl Körmend Textilipari Kft. - erõsítette meg lapunk információját a cég illetékese. A 77 millió forintos beruházást munkaügyi tárca vissza nem térítendõ tárnógatásából valósítják meg. A jelenlegi 114 fõs létszámot 191 fõvel növelik.

Jó tanulók, jó sportolók köszöntése

A polgármester hangsúlyozta: „Évente visszatérõ rendezvényünkön, nem jutalmazni jövünk össze! Valóban köszöntésre és köszönetre gondolunk. Nem tudom, nem is tisztem, s nem is szándékozom meghatározni az egyes eredmények pénzben kifejezhetõ értékét és ellenértékét. >>>xls<<<

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1.A pályázatot kiíró neve, székhelye: 9900 Körmend, Szabadság tér 7. önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése a pályázat nyilvános. a körmendi ingatlan nyilvántartásban 0286/25 helyrajzi szám alatt felvett, 2

A körmendi Batthyány Kastély hasznosításáról

A körmendi Batthyány Kastély történelmi múltjához méltatlan állapotban van, és a benne mûködõ múzeumon kívül gyakorlatilag funkciója sincs. Ennek megváltoztatására készíttetett a város egy tanulmányt, amely szerint az épületegyüttes hiányt tölthetne be, ha 450 fõs befogadó képességû konferencia

Új rendőrkapitány és tűzoltóparancsnok Körmenden

Körmend város redõrkapitányát dr. Takács Tibor alezredest 2005. július elsejével felmentették beosztásából és egyidejüleg a Vas megyei Rendõrfõkapitányság közbiztonsági igazgatójának nevezték ki. Szendrõdi Barnabás Új parancsnoka van a tûzoltóságnak is. Ugyanezen az ülésen vitatták meg a megüresedett tûzoltóparancsnoki állásra

Értékelték az ökoenergetikai rajzpályázatot

Körmend város önkormány­zata a Reginnov Tanácsadó Kft­vel közösen a közelmúltban Kör­menden megrendezett 1. Eurégiós Ökoenergetikai Szakki­állítás és Szeminárium alkalmá­ból Megújuló energiák címmel rajzpályázatot hirdetett Körmend felsõ tagozatos, illetve 14-18 éves diákjai számára. Mészáros Cecília, a Körmend és Kistérsége Társulás munkatársa

Cencen üzletasszony lesz

A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium mûködésének 59 éves története során már érett­ségizett jó néhány külföldi diák a tanintézetben, ám kínai az idén elõször. A Sichuan tarto­mányban született kínai állam­polgárságú ifjú hölgyet Mao Cencen-nek hívják, és már sokan ismerik Körmen­den. Ez

Útfelújítás

Felújítják a Körmend és Pinkamindszent közötti utszakaszt
Kovács Jenõ, a Vas Megyei Közútkezelõ Kht. ügyvezetõ igazgatója elmondta, a burkolat­erõsítésen túl autóbuszöblöket építenek ki, kisebb hidakat újí­tanak fel, körforgalmú csomó­pontot és parkolót alakítanak ki. Felújítják a jelen­leg használhatatlan minõségû

Roma Művészeti Fesztivál: július 18-24.

2005. július 18-24. Körmend és a kistérség mûvészeti életé­ben és szórakoztató iparában mindig nagy jelentõsége volt a cigány muzsikának. A he­lyi születési cigányzenészek híre túljutott a régión: a XIX. század óta a körmendi cigány zenészek a

Endrei után jön a Torgyán

Június 6-án a sokak által ked­velt egykori televíziós Endrei Judit volt a vendég. Délelõtt a körmendi Kossuth ut­cai Múzsa Könyvkereskedés­ben, délután pedig Vasváron a Bagolyvár Könyvesboltban dedikálta könyveit. A soron következõ beszélge­tõ- és dedikáló találkozó július 7-én

Keresztyén gyermektábor

Szeretettel meghívunk tartó Az 5 napos tábor naponta reggel 8-tól délután 4-ig tart. Lesz közös éneklés, játék, tanulás, sport. 9900 Körmend, Thököly utca 21 Szolga Tõkés Sándor evangélikus lelkész és felesége Judit

Probléma-e a Biofűtőmű?

Beszélgetés Bebes István polgármester úrral Folytatjuk elõzõ számunkban megkezdett oknyomozá­sunkat, amellyel a fûtõmû kõrõl kialakult nézeteltérésekre szeretnénk választ találni. Vajon miként festenek a dolgok városvezetõi szemmel? polgármester úr fel­tett kérdéseinkre adott válaszait olvashatják. Elõször is köszönjük,

Megjelent a Rába-parti FÓRUM

Rába-parti FÓRUM III. évfolyam 2. szám * 2005. június A lap tartalmából: * Nem az EU-alkotmányra * Anyának lenni * Jeles napok, évfodulók júniusban Újra itt vagyunk. „Még csak" június van, de már a második

Kistérségi Hírlevél

A közremûködésével a közelmúlt­ban jelent meg a címû, fiataloknak szóló in­formációs kiadvány. Rábavidék
XVI. évfolyam 12. szám

8. Flaszter Fesztivál

8. Flaszter Fesztivál Program: Tarisznyás együttes 16.00 (Auzstria) Blues Faces 18.00 (Horvátország) Kálmánia zenekar 20.00 DESPERADO Café Latino 21.45 Sztárvendég a Megasztárból Szabó Leslie 23.00 Varnyú

Dr. Torgyán dedikál

címû könyvét dedikálja Körmend, Kossuth L.u.2.

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS M E G H Í V Ó Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart. N A P I R E N D Elõterjesztõ: Bebes István polgármester 2. A temetõkrõl

Közmeghallgatás

2005. július 5-én 18.00 órakor a kerül sor, melynek témája: Minden érdeklõdõt szeretettel vár:

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVI. évfolyam 12. szám A lap tartalmából: * Sikeres volt a belsõ átszervezés a gotthárdi Lurotexnél * Elkezdõdött a körmendi sportcsarnok felújítása * Sok a kérdõjel a körmendi kosarasoknál Õrségi mellékletünk és a vásári

Körmenden lesz az ADA kárpitos bútor gyártó központja

Az üzemben zajló gyártástech­nológia sem szennyezi a környé­ket, hiszen ártalmas anyagok nem kerülnek a folyamatokba, s a hasz­nálatos ragasztóanyagok is környe­zetkímélõk és megfelelnek a nyu­gat-európai normáknak. 2 S minek köszönhetõ az ADA Hungária Bútorgyár Kft.

A közlekedés terén együtt kell lépnie a körmendi kistérségnek

Körmend és Kistérsége 25 települést foglal magába, összesen 22418 la­kossal. A kistérség földrajzi elhelyez­kedése gazdasági szempontból kedvezõ, hiszen két nagyforgalmú fõút: a 8-as és a 86-os is áthalad rajta, és sok más vasi körzettel ellentétben vasút­hálózata is

Játékavató az óvodában

Mûsorral egybekötött udvari játékavatót tartottak a Batthyányné Coreth Mária Óvodában. Az udvari játékok cseréje, elhelyezése Körmend Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg a város intézményeinek és játszótereinek felújítási programjaként. Mint Rózsás Ágota óvodavezetõ elmondta a több mint másfélmillió

Felhívás

2005-ben ismét szeretnénk megszervezni városunk hagyományos ünnepi rendezvényét, az Az elmúlt négy évtizedben sok tízezer ember gyönyörködött már a felvonulók, és a tûzijáték látványában. A rendezvény emelte nemzeti ünnepünk fényét, egyben nyárbúcsúztató programot is

Tánczosék házát elárverezik?

Információnk szerint elárverezik a körmendi gyermekgyilkosnak az anyjával közös lakását.

Korszerűbb hangtechnika

Körmend város képviselõ­testülete legutóbbi ülésén Bán Miklós képviselõ, a közbeszer­zési bizottság elnöke adott tá­jékoztatást az önkormányzat által meghirdetett közbeszer­zési eljárás körébe tartozó pályázatokról. Ezek között szere­pelt a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár színházterme hang­technikai berendezéseinek kor­szerûsítésére kiírt pályázat

Szudáni napot tartottak Körmenden

RSZ >>>Képgalériában itt<<<

Vagyonértékesítésből fedezi bizonyos kiadásait Körmend

Elmaradnak a bevételek a Rába-parti városban A lépés oka, hogy az egyéb vagyonértékesítésbõl származó bevételek elmaradnak az idõarányosan meghatározottaktól, a jelentkezõ kiadásokra pedig az önkormányzatnak nincs fedezete. Az államkötvény értékesítését egyébként tartalmazza a város idei költségvetési rendelete.

Ötéves az óvodai alapítvány

Ót éve annak, hogy lelkes szülõk és óvónõk kezdeménye­zésére létrehozták Körmenden a Mátyás Ovi Alapítványt, mely­nek célja, hogy segítse, támo­gassa az intézménybe járó gye­rekek nevelését, képzését. Elõrelépést jelentett anyagi bázisuk erõsítésében, hogy 2004-tõl a személyi jövedelem­adó 1 százalékát számlájukra be

53 millió, forinttal gazdagodott a Rázsó iskola

Tájékoztató a szakképzési alapról Törvény is rendelkezik arról, hogy a szakképzõ és szak­munkásképzõ intézetek kötelesek beszámolni a részükre jut­tatott támogatások, szakképzési alap kapcsán kapott pénzesz­közök felhasználásáról. A Körmendi Rázsó Imre Szakközépis­kola, Szakiskola és Kollégium vezetése e beszámolóját június

Ahol vannak jó és rossz áldozatok

A holokausztra csak kaviccsal lehet emlékezni Körmenden A körmendi képviselõ-testület legutóbbi ülésén élénk vitát vál­tott ki a helyi közmûvelõdési tevékenység ellátásáról 1999-ben al­kotott rendelet módosításának tervezete. A kulturális, turisztikai és sportbizottság áprilisban és május közepén is foglalkozott a témá­val,

Kinevezett intézményvezetők

A körmendi önkormányzat ál­tal fenntartott két városi intéz­mény, a Mátyás Király Utcai Óvo­da és a helyi Zeneiskola vezetõ­jének megbízatása jár le az idei év augusztusa végén. A városatyák ezeket, vala­mint az oktatási, ifjúsági és ifjú­ságvédelmi bizottság vélemé­nyezését figyelembe véve úgy

A nemzet mára sem forrott eggyé

Farkas József hangsúlyozta, hogy hataloméhes és az erõszaktól sem visszariadó erõk[xx] robbantották ki az elsõ világháborút, melyhez a résztvevõ országok közül a ma­gyaroknak volt a legkevesebb kö­zük, mégis nekik kellett a legtöbb emberáldozattal számolniuk. A szónok

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVI. évfolyam 11. szám A lap tartalmából: * Három elsõ osztályt indítanak Vasváron * Túlsúlyosak a gotthárdi ifjak? * A holokausztra csak kaviccsal lehet emlékezni Körmenden * Magasabb osztályban a Kerka tekézõi
* Ismét feltámasztják a

Átaludta a tüzet, szidta megmentőit

KÖRMEND - Miközben égett a lakása, az igazak álmát aludta egy körmendi férfi, H. Péter. A tûzoltók a férfi szomszédaitól érkezõ riasztás után három autóval robogtak a sorházhoz. Az elsõ emeleti ablakból dõlt a füst, a lánglovagok teljes védõfelszerelésben az

Július-augusztusban szombatonként zárva

Faludi Ferenc Könytár értesíti olvasóit, hogy július és augusztus szombati napokon zárva tart.

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS M E G H Í V Ó Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testülete órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében rendkívüli ülést tart , amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D

Körmend: fókuszban az alternatív energia

Energiamezõk címmel nyílt ökoenergetikai szakkiállítás Szilágyi József Forrás: MR

Kiállították a taumobilt is

Az címet viselõ kétnapos rendezvényre az ország különbözõ pontjairól - Budapestrõl, Szegedrõl, Szolnokról, Esztergomból -, de a szomszédos Ausztriából is érkeztek kiállítók. A látogatók a helyi Távfûtõmûben rendezett szakkiállításon a többi közt megismerkedhetnek az elsõ magyar
 
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] (113) [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [>] [>>]

Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.