körmendi hírek
oldal 115/148
(megjelnített találat: 4561 - 4600 --> 5910)
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] (115) [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [>] [>>]
 

Sebészek találkozója

Elsõ alkalommal üléseztek a közelmúltban egyesített Nyugat- Dunántúli és Dél- Dunántúli Sebész Társaság vezetõi. Az összejövetelen a Dunántúl sebész fõorvosai vettek részt, így jelen volt a Magyar Sebész Társaság fõtitkára, Oláh Attila professzor is, aki a

Lakossági fórum

5. számú választókerület 2005. csütörtökön Helyszín: Mátyás kert presszó Vendég: Bebes István polgármester Dr. Fehér Tamás képviselõ

Pályázati felhívás

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/594-455; fax: 941410-623. 2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: A személyszállítást meghatározott számú és helyû megállóhelyet tartalmazó me­netrend szerint kell végezni 9 járat indításával, amelybõl 5

Változatos klubélet a cserkészeknél

Elõadások, vetélkedõk, kirándulások Zajlik az élet Körmenden az 55. sz. Batthyány Cserkészcsa­pat otthonában, amely a IV. Béla király út egyik társasházi lépcsõházának pincerészében lett szépen, hangulatosan kiala­kítva. Ebben több, a csapat tevékenységét segítõ körmendi polgárnak is része van,

Portyázni indul a balesetmegelőzési bizottság

helyezve a város területén, és sok esetben nem biztos, hogy jó he­lyen vannak kirakva. Szerinte a 18 tonnás tiltó táblát kellene ki­cserélni a Rába hídnál úgy, hogy tehergépkocsival ne lehessen rá­hajtani, vagy 10 tonnás súlykor­látozást kellene foganatosítani, kivéve

Ifjúságsegítő Körmenden

Körmend város önkormány­zata az elmúlt év során a Gyer­mek, Ifjúsági és Sportminiszté­rium (GYISM) által kiírt pályá­zaton nyert támogatást, melynek segítségével egy fõállású, kistér­ségi ifjúságsegítõ referens alkal­mazását lehetett megoldani. Az új kistérségi ifjúságsegítõ referens elérhetõ Körmenden a Mûvelõdési Hában (Berzsenyi u.

Tizenöt éve rendszeresen találkoznak

Jubilált a Határõr Nyugdíjas Klub Körmenden Felvezetésként egy, a klub éle­térõl készített videó-összeállítást vetítettek le, majd Tóth János ny. határõr törzszászlós, klubelnök tartott összefoglalót az eltelt másfél évtized, s ezen belül a 2004-es év során történtekrõl. Visszatekintõjében nem

Helytállnak az élesedő versenyben

Folyamatos, fejlesztések a körmendi húsüzemben A Babati és Társa Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Szolgál­tató Kft. 1994-ben kezdte el tevékenységét Körmenden az egy­kori vágóhíd épületében. Már az indulást megelõzõen is jelen­tõs beruházások történtek az üzemben, az eltelt évtizedben pedig látványos fejlesztések

Hazai győzelem

Körmend FC- Boldizsár Trans - Rábatótfalu

Várkert felújítás

Februári ülésén tárgyalta a Képviselõ-testület várkert felújítási elképzeléseket. Döntés született arról, hogy az Uniclub Körmendi Kulturális Egyesületet bízzák meg és anyagi eszközöket is biztosítottak a feladat elvégzéséhez. Megtörtént az egyeztetés az Örségi Nemze­ti Park szakembereivel. A megfogalmazott tennivalók

Olcsaisok nyelvvizsgája

A 2004/2005. tanév tavaszán nyolcadikos tanulóink, akik emelt óraszámban tanulják iskolánkban a német nyelvet, nyelvvizsgázni voltak. Sikeres alapfokú "A" típusú (szóbeli) nyelvvizsgát tett a 8.a osztályból Haholt Brigitta, Horváth Júlia, Rákosi Klaudia, Závecz Bálint, Szabó

Felavatták az Eybl szabászati központját Körmenden

A város önkormányzata és az osztrák központú Eybl International jó együttmûködését jelképezi, hogy az alapkõletételt követõ öt hónapon belül elkészült az autós kárpitokat, üléshuzatokat gyártó cég körmendi szabászati központja. A gyárban kezdetben 90 ember kap munkát, de késõbb akár

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVI. évfolyam 6. szám A lap tartalmából: * Vasváron megálljt parancsoltak a drogoknak * Ellenõrizték az iskolai büféket Gotthárdon * Egyesületet alakítottak az õrségi vendégvárók * Kikaptak a körmendi kézisek és kosarasok húsvétkor

Ebzárlat Körmenden

Értesítés Körmend Város Polgármesteri Hivatala értesíti a város lakóit 2005. április 04 napjától számított 21 napos idõtartamra EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT RENDEL EL. Ebzárlat ideje alatt az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon

Tegyünk a Várkertért

társadalmi munkát szervez a Várkertben. Találkozás 8.00 órakor a Várkert Ételbár parkolójában.

Megjelent a Rába-parti Fórum

Rába-parti FÓRUM III. évfolyam 1. szám * 2005. március : - Jó, ha izzad a Régióhõ? - Évfordulók, hagyományok - Nyelvlecke - Koncertajánló

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2005. március 30-án (szerdán) 13.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D Elõterjesztõ: Bebes István polgármester 2.

Tőzikevirágzás az Őrségben

A korai tél és a sok hó miatt késve, de kinyíltak a tavasz elsõ hírnökei, a tõzikék. Körmend közelében a Rába és a Pinka folyók közti ártéri erdõben található az ország egyik legnagyobb tõziketelepe, amit az idén is szervezetten

Tavaszünnep

A Batthyány kastély udvarán íjászversenyt rendeztek, Kátai Zoltán énekmondó a sámánokat idézte meg dalaival, Szabó Ferenc a magyarság õstörténetérõl, Dr. Nagy Zoltán a Batthyányak fegyverzetérõl tartott elõadást az érdeklõdõknek. Már besötétedett, amikor a Kastélyszínház Társulata bemutatta "Az

Pályázati felhívás helyi építészeti örökség védelmére

helyi építészeti örökség védelmérõl az építési engedélyezési tervdokumentációt, valamint a jogerõs engedélyezési határozatot; színezett homlokzati rajzot, a megpályázott pénzösszeg megjelölését, felhasználásának tervezett módját és határidejét; 2005.

A magyarok nem voltak szolgalelkűek

Az évad utolsó Várostörténeti Akadémiáján Katona Attila tör­ténész elõadását hallgathatta meg a közönség. A szombathelyi Ber­zsenyi Dániel Fõiskola tanára a II. világháború befejezésének 60. évfordulóján a háború következményeit, és az egyes országokban elõidézett hatását tárta a jelenlévõk

Soma MamaGésa pozitívan zsűrizné magát

Soma sokoldalú személy: rá­diós mûsort vezet, internetes hon­lapokon cseveg, értékeli a fiatal énekes jelöltek szereplését, és kü­lönbözõ mozgalmakat, összejö­veteleket szervez asszonytársai­nak. Ahogy azt beszélgetésünk során is hangsúlyozta, tele van újabb és újabb tervekkel. Annyi­val, hogy ha még száz évig élne

Gyökeres, fejlődésen ment keresztül a körmendi állomás

A közelmúltban ismét találkoztak a körmendi hagyomány­õrzõk. Ezúttal a körmendi mentõszolgálat kialakulásáról és fejlõdésérõl tájékoztatta a jelenlévõket Paksa Balázs, aki szol­gálatvezetõként munkálkodik a körmendi bázison. Szakmai­lag képzett munkatársaival együtt biztosítéka annak, hogy a mentõszolgálat fejlõdése töretlen legyen a

A várkert rendbetételét tervezik Körmenden

Szó ami szó, ugyancsak elha­nyagolt állapotban van Körmend „tüdeje", a valamikor sokkal szebb napokat megélt, már több szalmaláng akcióval felújításra tervezett várkert. Most ismét a zöldterületek rendbetételének so­rában került élre. A képviselõ­testület februári ülésén tárgyaltak a városatyák a várkert felújítási

Lomtalanítási akció

A Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi irodája értesíti a lakosságot, hogy LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ lesz. Kérik a szervezõk a lakosságot, hogy a feleslegessé vált holmikat reggel 6.30-ig szíveskedjenek az út mellé rakni. Külön kell le

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVI. évfolyam 5. szám * Szigorították a pályázati feltételeket Gotthárdon * Felborulhat a Rába vízháztartása * Nem kifizetõdõ a tömegközlekedés az Õrségben * A magyarok nem voltak szolgalelküek * Országos döntõben a legifjabb Budai

Kalevala Nap Körmenden

Megemlékezõ beszédet Runeberg kultúránk azon kiemelkedõ személyiségeinek sorába tartozik Matias Aleksanteri Castrén, Juhana Wilhelm Snellman, Fredrik Cygnaeus, Sakari Topelius, Aleksis Kivi, Jean Sibelius, Albert Edelfelt és Akseli Gallén-Kallela társaságában,

Meghívó

Meghívó Tisztelettel meghívom azokat a körmendi lakosokat, akik a 10-29 éves korosztályba tartoznak, és szeretnének egy jól mûködõ program részesei lenni. 2005. március 22-én 15 órakor Polgármesteri Hivatal nagytermében kerül sor, Körmendi Ifjúsági Önkormányzat ifjúsági

Általános iskolai beíratás

HÍRDETMÉNY A beíratás idõpontja: 2005. április 13 - 14-én 8 - 17 -ig 00 00 A beíratás helye: Olcsai - Kiss Zoltán Általános Iskola Körmend, Thököly u. 31. a gyermek születési anyakönyvi

Óvodai beíratás

HÍRDETMÉNY A beíratás idõpontja: 2005. április 13 - 14-én 8 - 17 -ig 00 00 A beíratás helye: Az óvodába történõ beiratkozáskor be kell mutatni: > a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

Országos fesztiválokat szeretnének a körmendiek

Országos színvonalú programokat, nagyobb fesztiválokat is el tudnának képzelni a körmendiek a városban - mindez azokból a közelmúltban kiértékelt kérdõívekbõl derült ki, amelyeket a Mûvelõdési Központ munkatársai juttattak el a helyiekhez. A tapasztalatok alapján a körmendi Faludi Ferenc Könyvtár és

Helyi tömegközlekedés és menetrendek

KÖRMEND AUTÓBUSZÁLLOMÁS Címe: 9900 Körmend Kossuth L u. 2. Telefon: 94/594-430 Információ: 94/594-431 A hónap többi munkanapján: 07.30-15.30

15 éves a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola

1990. március 6-án alapították az iskola jogelõdjét, a Határõr Kiképzõ és Továbbképzõ Intézetet. A következõ másfél évtizedben több változáson ment keresztül az oktatási intézmény, amely ma a Dunántúl egyetlen Rendészeti Szakközépiskolája. Az itteni képzõ munkát, és a helyiek

Környezetbarát gazdálkodást szeretnének

Az Észak-Dunántúli és a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság négy évvel ezelõtt kezdte el a Rába magyarországi szakaszára vonatkozó integrált folyógazdálkodási terv kidolgozását. A véleményezésre a körmendi képviselõ-testület elé került anyag azonban - az elõterjesztés szerint -

Halász Judit Körmenden koncertezik

Halász Judit "Minden felnõtt volt egyszer gyerek" koncertje 15 órai kezdettel kerül megtartásra. Jegyek elõvételben 1.100 Ft, a helyszínen 1.500 Ft Halász Judit A légies szõkeségû elõadómûvész Budapesten született, 1942. október 7-én. Egy olyan

A Nemzeti Ünnep programja

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját és barátait 2005. március 15-én az az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 157. évfordulója tiszteletére rendezett 16 óra Szabadság tér Mûsor: Kölcsey Ferenc Gimnázium Közremûködik: Városi Vegyeskar[xx] Koszorúzás

Nem készül a gazdatüntetés feloszlatására a Körmendi Rendőrkapitányság

Számos olyan feladata van a rendõrségnek, amelyhez nem elegendõ a testület rendelkezésére álló jármûpark. A katasztrófahelyzetekben, vagy rendkívüli események bekövetkeztekor szükségük van külsõ segítségre. A rendelkezésre álló gépek listáját évente felülvizsgálják, ellenõrzik, ezt történt meg most is Körmenden,

Ünnepi könyvtári nyitvatartás

A FALUDI FERENC KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA Március 14 és 15-én Z Á R V A Március 18-án 10 – 12-ig és 13 – 18-ig

A Föld hétköznapi csodái

A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium tantestülete és Diákönkormányzata, valamit a Koch Sándor Ásványbarát Kör tisztelettel meghívja Önt és kedves ismerõseit A FÖLD HÉTKÖZNAPI CSODÁI Körmend, Põdör György költõ-tanár, Põdör György,

Kalevala Nap Körmenden

/ Kalevala napja / 1990 – ben aláírt testvérvárosi kapcsolat alkalmából 2005. március 16 – án 18.00 órakor tartandó Helye : Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Pekka Kujasalo
 
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] (115) [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [>] [>>]

Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.