körmendi hírek
oldal 116/148
(megjelnített találat: 4601 - 4640 --> 5916)
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] (116) [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [>] [>>]
 

Halász Judit Körmenden koncertezik

Halász Judit "Minden felnõtt volt egyszer gyerek" koncertje 15 órai kezdettel kerül megtartásra. Jegyek elõvételben 1.100 Ft, a helyszínen 1.500 Ft Halász Judit A légies szõkeségû elõadómûvész Budapesten született, 1942. október 7-én. Egy olyan

A Nemzeti Ünnep programja

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját és barátait 2005. március 15-én az az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 157. évfordulója tiszteletére rendezett 16 óra Szabadság tér Mûsor: Kölcsey Ferenc Gimnázium Közremûködik: Városi Vegyeskar[xx] Koszorúzás

Nem készül a gazdatüntetés feloszlatására a Körmendi Rendőrkapitányság

Számos olyan feladata van a rendõrségnek, amelyhez nem elegendõ a testület rendelkezésére álló jármûpark. A katasztrófahelyzetekben, vagy rendkívüli események bekövetkeztekor szükségük van külsõ segítségre. A rendelkezésre álló gépek listáját évente felülvizsgálják, ellenõrzik, ezt történt meg most is Körmenden,

Ünnepi könyvtári nyitvatartás

A FALUDI FERENC KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA Március 14 és 15-én Z Á R V A Március 18-án 10 – 12-ig és 13 – 18-ig

A Föld hétköznapi csodái

A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium tantestülete és Diákönkormányzata, valamit a Koch Sándor Ásványbarát Kör tisztelettel meghívja Önt és kedves ismerõseit A FÖLD HÉTKÖZNAPI CSODÁI Körmend, Põdör György költõ-tanár, Põdör György,

Kalevala Nap Körmenden

/ Kalevala napja / 1990 – ben aláírt testvérvárosi kapcsolat alkalmából 2005. március 16 – án 18.00 órakor tartandó Helye : Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Pekka Kujasalo

Nőnapi köszöntő

Minden Kedves Hölgylátogatónknak

Pályázati felhívás lakásingatlanra

Körmend Város Önkormányzata (képviseli Bebes István polgármester, Körmend, Szabadság tér 7.), a.)a vételár összegére, c.)az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan, 2005. március 22. napjáig, 16.00h-ig A pályázat benyújtásának helye:

Ismeretterjesztők közgyűlése

A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Egyesület kör­mendi területi csoportja a közel­múltban a Kölcsey Ferenc Gim­náziumban tartotta meg taggyû­lését. Az összejövetelen beszá­moló hangzott el a csoport 2000 óta végzett ismeretterjesztõ, fel­világosító és nevelõ munkájáról, kialakították az egyesület közép­távú cselekvési programját. zetõségét,

Nem eléggé óvatos a lakosság

A tavalyi év statisztikáját nézve sajnálatos tény, hogy míg 2003-ban nem történt kiemelt súlyosságú bûncselekmény, 2004-ben erre több példa is volt. Elõfordult zsarolás, rablás és emberölés is, utóbbi egy Kör­mendhez közeli kis településen, Halogyon. Dr. Takács Tibor

Behavazott ladik

Az idõjárás elõrejelzés semmi jóval nem vigasztalja a tavaszra várókat. Marad a tél a jövõ héten is. A felhõzet ismét megnövekszik, további hózáporok várhatók. A hõmérséklet is legfeljebb a déli órákban emelkedik 0 fok fölé.

Elmarad a KASzT előadása

A március 7-én 19 órára tervezett Karinthíász elõadás a szereplõk betegsége miatt elmarad. Az elõadást egy késõbbi idõpontban tartják meg.

Formaruhát kapnak a polgárőrök

Hatékonyan, járultak hozzá a körmendi közbiztonsághoz A Rendészeti Szakközépiskola Rába-parti klubházában tar­totta meg közgyûlését a Körmendi Polgárõr Egyesület. A jelen­leg 68 tagot számláló csoport munkájáról és az elmúlt évben vég­zett tevékenységérõl Molnár Sándor elnök számolt be. Tájékoz­tatójából kiderült,

Képeken 1945

1945. március 20-28. között a második világháború harci cselekményei befejezõdtek Körmenden. A szovjet csapatok e napokban ûzték ki az utolsó német alakulatokat a városból átkelve a Rábán a Várkertnél és a szeszfõzdénél. A 60 évvel ez­elõtti, mostanság többfélekép­pen is minõsített

Munkaerőpiaci adatok

Tavaly év végén tartott nyilván a körmendi munkaügyi kirendeltség. 2005. januárban tovább romlott a helyzet, a záró adatok szerint a volt (elõzõ hónaphoz képest 119,2 % a növekedés!), a valós helyzet ennél súlyosabb, hiszen az

Szeretetet adjunk egymásnak

A tagság zöme egyedül élõ, magas átlagkorú, szeretetre vá­gyó... Ha a város vezetõje a sze­retet ünnepén csomagot osztott, köszönet érte! A nyugdíj olyan összeg, amit csak megfontoltan lehet költeni, jól esik egy kis emberi magatartás, figyelmes­ség. Ne irigyelje

Kisokos a cserkészeknek

A közelmúltban megjelent Körmenden az idei év elsõ kiad­ványa. Nem kérkedõ, nincsenek benne színes képek, címoldala sem color. Még csak fekete-fe­hér fotókat sem tartalmaz, vi­szont annál hasznosabb! Cser­kész kisokos címmel jelentette meg kiadványát az 55. sz. Bat­thyány Cserkészcsapat. A zseb­notesz

Az emberi jogokról is tanácskoztak a szakemberek

Jogásznapot tartottak Körmenden Ügyvédek, jogászok, jegyzõk, bírák, vagyis a törvényalkal­mazók találkoztak és tanácskoztak február 24-én délután Körmenden a hagyományos jogásznap alkalmából. Az ese­ménynek, melyet közösen szervezett a Magyar Jogász Egylet (MJE) Vas Megyei Szervezetének körmendi csoportja és a

Megjelent a Rábavidék

A Rába mentén, a Hegyháton és az Õrségben élõk lapja 2005. március 4. A lap tartalmából: * Munkanélküliek foglakoztatását kezdték el Vasváron * Kötelezõ jellegû jókedv Gotthárdon * Formaruhát kapnak a körmendi polgárõrök * Szociális intézményeket is összevonnak

Evangélikus gyülekezet programjai

Nõi Világimanap 2005.március 5-én szombaton 16 órakor az evangélikus gyülekezeti teremben Zügn Tamás Az idei világimanap házigazdája Lengyelország. hanem mindazokat, akik Lengyelországban élõ keresztény testvéreinkre kíváncsiak. 2005. március 12-én szombaton 16 órai kezdettel Többek között a

Tavaszi Táncgála

Színház a Rendészeti Szakközépiskola BM Duna Mûvészegyüttes két részben a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola az iskola fennállásának 15 évfordulója alkalmából Fõszerepben: és Bonifert Katalin (2004. év táncosa) Közremûködik: Benedek Krisztina, Gera

Boom-Bap Original Rap

A Boom-Bap névre hallgató, elsõsorban a hip-hop zene kedvelõinek indított party sorozat második állomásához érkezett. Az elsõ alkalomhoz hasonlóan, Március 11-én ( 21:00 ) is a Caffé&Club Ma Chérie ad teret a szórakozni vágyóknak, ahol a belépés díjtalan. A fülbemászó

Másfél évtized

A Körmendi Határõr Nyugdíjas Klub 15 éves Az eseményre, melyen Tóth János klubelnök ad majd tájékoztatót, meghívták a patronáló BM-társszervek városi és megyei képvise­lõit, köztük Csáfordi József dandártábornokot, a Szombathelyi Ha­tárõr Igazgatóság parancsnokát is.

Tizenhat vitrin

A körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium oktatási fõépületének folyosóin összesen tizenhat üveges falivitrin van. Az iskolavezetés elhatározta, hogy a diákok aktív közremûködésével a tárolók anyagát felfrissíti, az is­kolai életrõl, kulturális és sport­rendezvényekrõl, az oktató-ne­velõ munkáról összeválogatott kiállítási anyagokkal

Ünnepre készül a körmendi rendészeti iskola

A tanintézet készülõdik fenn­állásának 15 éves évfordulója méltó megünneplésére. Március 4-tõl 19-ig tartó programsoroza­tukról Takács Kálmán õrnagy adott tájékoztatást. Az esemé­nyek 4-én (pénteken) a szakkö­zépiskola és a Rendészeti Sport­egyesület szervezésében az in­tézmény éttermében nõnapi bál­lal veszik

Van szülőföldjük, de nincs hazájuk

Szemelvények a magyarság viharverte történetébõl Gazda József Bethlen-díjas író, szociográfus tartott elõ­adást A magyarság megélt XX. századi története címmel a kö­zelmúltban a körmendi színház elõcsarnokában. Szabó Fe­renc alpolgármester - az est házigazdája - bevezetõjében azt is kifejtette, hogy

Olcsais iskolaszék

A közoktatásról szóló törvény kimondja, hogy az iskolákban az oktató-nevelõ munka segítésére, a nevelõtestület, a szülõk, a tanu­lók és az intézményfenntartók közti együttmûködés elõmozdí­tása érdekében iskolaszékek ala­kulhatnak. Körmenden ezek 1994-tõl kezdték meg a tevé­kenységüket. Jelenleg két al­sófokú tanintézetben, a Kölcsey

Támogatják a rászoruló családokat

Vigadtak az „oroszlánok" Rábavidék
XVI. évfolyam 3. szám

Munkát adott a körmendieknek

Oscar Derler a körmendi ADA gyár tulajdonosa. Az ADA Hun­gária Bútorgyár 1992-es körmen­di letelepedése, majd a gyártás elindítása óta jelentõs szerepet tölt be a város és vonzáskörzete ipari struktúrájának alakításában, a foglalkoztatásban, a munka­helyteremtésben. Kizárólag meg­rendelésre gyártanak döntõ több­ségében kárpitozott

Itt a farsang áll a bál

Minden kisgyermek a számára leginkább kedvelt maskarába bújhatott. A jelmezbemutató után fáradásig ropták a táncot, ettek, ittak, mulattak. Jókedvûen telt a nap További képek a Képgalériában>>>itt<<<<

Megjelent a Rábavidék

A Rába mentén, a Hegyháton és az Õrségben élõk lapja 2005. február 18. A lap tartalmából: * A Batthyányak megvették a várost * Alapítvány mûködtetné a rábafüzesi iskolát * Tíz éve az önkormányzat élén * Vígadtak az oroszlánok

Körmendi Jogásznap

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola a órakor kezdõdõ JOGÁSZNAPNAPRA Program: Megnyitó MJE elnökségének tagja, a megyei szervezet elnöke MJE Vas megyei Szervezete elnökségének tagja Nemzeti tréner

15 éves a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola alkalmából szervezett rendezvénysorozatának Programok március 04. BM Duna Mûvészegyüttes mûsora március 09-10. Ünnepi megemlékezés a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 15 éves jubileuma és az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc

Ülésezik az önkormányzat

POLGÁRMESTERÉTÕL Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2005. február 17-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D Elõterjesztõ: Bebes István polgármester 2.Körmend

Cseh Tamás koncert Körmenden

Cseh Tamás Cseh Tamás Talán nem fennkölt a kijelentés, hogy más lenne a mai magyar zene az õ dalai nélkül. Cseh Tamás

Ügyfélfogadási időpontok a Városházán

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN Körmend, Szabadság tér 7. Tel: 94/594-455 Fax: 94/410-623 Web: http://www.kormend.hu/ E-mail: kormend@kormend.hu kedd:

Szalagavató a gimnáziumban

a 2005. február 11-én SZALAGAVATÓ ÜNNEPSÉGÉRE

Bravúros műtét a körmendi kórházban

hetõ az eddigi végsõ megoldás, vagy­is a boka mûtéti elmerevítése. A bo­katáji törések viszonylag gyakori kö­vetkezménye a mozgáskorlátozott­sággal járó állandó fájdalom, amely a betegek életminõségét rontja. Az új eljárással, egy protézis beültetésével eltávolítják a kóros csontrészeket, majd speciális

A holokausztról

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szö­vetsége (MAZSIHISZ) még 2004 tavaszán levélben fordult a hazai helytörténettel fog­lalkozó személyekhez, honismereti munkát végzõkhöz, hogy a zsidódeportálás hatvana­dik évfordulója alkalmából a rendelkezésük­re álló történeti dokumentumokkal egészít­sék ki, tegyék teljesebbé a MAZSIHISZ e té­mával kapcsolatos anyagát.

Auróra lemezbemutató koncert

, (szombaton) 21 órakor lemezbemutató koncert Vendég: Vágyálmok 1.000 forintért
 
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] (116) [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [>] [>>]

Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.