körmendi hírek
oldal 120/148
(megjelnített találat: 4761 - 4800 --> 5916)
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] (120) [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [>] [>>]
 

Imádok férjhez menni

Nádas Gábor - Szenes Iván zenés vígjáték három felvonásban, egy szünettel Szereplõk: Benkõ Péter William Cardew - Cseke Péter Mr. Paton - Nagy Miklós Victoria - Darvasi Richárd Dennise

Letették az EYBL körmendi üzemének alapkövét

Az osztrák Eybl cég már több mint tíz éve jelen van Magyarországon. Jánosházán, Nagykanizsán és Lentiben mûködik üzemük, amelyekhez jövõ tavasztól társul egy körmendi szabászati üzem is. Bebes István, Körmend polgármestere „Eredetileg 9,3 hektárról volt

Központi temető nyitvatartási rendje

Felhívás!!! hogy a Körmend, /központi temetõ/ a rendeletben foglaltaknak megfelelõen, között 7.00 órától 20.00 óráig
Körmend Város Polgármesteri Hivatala

Eybl: lerakták az alapkövet

Ünnepi köszöntõkkel, beszédekkel kezdõdött az alapkõletétel, mely az Eybl International Kft. által vásárolt területen zajlott. A megkötött szerzõdés szerint a cég 2005 közepén indítja be 400 fõvel a termelést az új üzemben. A tervekben ezt követõen további

Vendégeket fogadtak a körmendiek

A magyar és a helyi közigazgatást tanulmányozták A németországi Kranenburg, valamint a hollandiai Ubbergen és Groesbeek településekkel kialakított együttmûködési, partnerváro­si kapcsolat jegyében október elején egyhetes tapasztalatcsere-láto­gatás keretében hét fõs delegációt látott vendégül Körmend városa. A

Kiállítás a gimnáziumban

a körmendi kiállításának Idõpontja: 2004. október 22. 12 óra 45 perc november 5-ig, tanítási napokon 08-17 óráig Tóth László ifj. Festõ, alkalmazott grafikus Képeinek fõ motívuma

Várkerti projekt

Az elmúlt évek során minden önkormányzati ciklusban ki­sebb-nagyobb súllyal foglalkoz­tak a képviselõk a Várkert ügyé­vel. A védett természetvédelmi terület, a park a kastélyhoz szer­vesen hozzátartozik. A körmendi képviselõ-testület legutóbbi so­ros ülésén napirendre került a Várkert rekonstrukciós terveinek elkészíttetésére vonatkozó elõ­terjesztés.

Egészségügyi konferencia

Az eseményen résztvevõket Geosits Bernadett tolmácsolásá­ban (Olcsai iskola) fuvolamuzsi­ka, majd az ugyancsak olcsais Horváth Viktória szavalata üd­vözölte. Utóbbi Csanád Béla Fohász dr. Batthyány Lászlóhoz címû költeményét mondta el. A Batthyányak városáról, a her­cegorvos körmendi kötõdéseirõl is szólt egyebek

Október 23-i megemlékezés

valamint tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 1956-os forradalom évfordulóján rendezendõ a HÕSÖK TERÉRE, Ünnepi beszédet mond: Bebes István a Rázsó Imre Szakközépiskola tanulói

Szüret a oviban

A Dienes Lajos utcai Óvoda óvodásai és nevelõi idén is megrendezték az óvoda udvarán a szüretet. A gyermekek kipróbálhatták a szüreti munka fázisait, a szõlõ darálását, préselését.

Hiányoznak a tények, bizonytalan a tudomány

Elõdeink jól feladták a töri-leckét A magyarság eredete címmel tartott elõadást Radics Géza tör­ténész Körmenden a Café ma Chérie-ben. A Hatvannégy Várme­gye Ifjúsági Mozgalom által szervezett rendezvény hallgatósága a középiskolástól a nyugdíjas korosztályig képviseltette magát, a kávézó

Lord koncert (előzetes)

tól (Hege) kérhetõ Mûvelõdési Központban Körmend, Berzsenyi u.11. szám alatt.

Ötéves lett a Blődület

- Dr. Nagy Zoltán kért fel an­nak idején a mûsor arculatának ki­dolgozására, vezetésére. Célunk volt a fiatalok számára létrehozni egy olyan magazint, amit sajátjuk­nak érezhetnek. A szórakoztatást és a tájékoztatást is egyaránt fon­tos feladatnak tartjuk. Felmérése­ket végzünk az

Jubileumra készülnek a színjátszók

Az õsszel lesz tíz éve annak, hogy megalakult a Körmendi Al­ternatív Színjátszó Társaság. Az eltelt évtized során egyre ismer­tebbé vált a jelenleg húsz tagú amatõr színi közösség. Számtalan kulturális rendezvényen bizonyította lelkesedését, tudását a tár­sulat. Ezt

A szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítették Körmenden

A környezettudatos gondolkodásra, a szelektív hulladékgyûjtés fontosságára kívánták felhívni óvodás és kisiskolás gyerekek figyelmét Körmenden. A helyi önkormányzat, a Müllex Körmend Kft. és az Öko-Pannon Kht. közösen szervezte meg azt az eseményt, ahol a kicsik játékos formában ismerkedhettek a

Elbúcsúztunk egy iparos-dinasztiától

Körmend városa mezõgazda­sági település volt - mezõváros - és az adott lehetõséget arra, hogy egyidõben 8-10 kovácsmû­hely is bõven el volt látva mun­kával. Az 1800-as évek közepén alapította mûhelyét id. Szántó György okleveles gyógypatkoló kovács, aki messze földön híres­sé

Nyílt nap volt a Rázsóban

Nyílt napot rendezett október 7-én a körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. A tanintézeti vezetés reggel a kastélyszínházba invi­tálta az iskola iránt érdeklõdõ­ket, ahol Egyed Gyula igazgató adott tájékoztatást az iskolában folyó oktató-nevelõ munkáról, a képzési ágazatokról, azok tech­nikai

Megjelent a Rábavidék

A Rába mentén, a Hegyháton és az Õrségben élõk lapja 2004. október 15. A lap tartalmából: - Vasszentmihályi hírlevelek - Új telkek Körmenden - Boldoggá avatták Károly királyt - Megújul a körmendi buszpályaudvar - Sohasem látott, nívós rendezvények

Kerékpártúra

szezonzáró 2004. október 16-án (szombaton) a Miród-forráshoz Indulás 14.00 órakor Körmendrõl a Penny parkolólóból Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Esõ esetén a túra elmarad.

EGIS Körmendi bővítés

Autóbusz baleset Körmenden

A Rádió Szombathely információi szerint a Körmendrõl Telekes felé tartó járaton a sofõrön kívül öten utaztak, ketten súlyos, négyen pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. A mûszaki mentés jelenleg is zajlik, a fõúton a fél útpályát le kellett zárni.

Szelektív hulladékgyűjtési road show

Müllex Körmend Kft., Körmend Város Önkormányzata és az ÖKO-Pannon Kht. tisztelettel meghívja Önt a Szabadság téren megrendezésre kerülõ Az oktatónapon bemutatásra kerül az ÖKO-Pannon által kidolgozott iskolai oktatóprogram, amely a szelektív hulladékgyûjtés gyakorlatát ismerteti

Igényfelmérés

Igényfelmérés – kérdõív A telkekre az igényt a mellékelt kérdõív kitöltésével és a Városfejlesztési irodára történõ visszajuttatással lehet jelezni. A kérdõív kitöltése semmilyen kötelezettséget nem ró a kitöltõre. Az ingatlanok vételáráról Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testülete a 2004.

Közmeghallgatás

A közmeghallgatás fõ témája Körmend város Önkormányzata

Református fiatalok találkozója Körmenden

A református templomban megtartott eseményen bemutatkozott a pápai református gimnázium és teológia akadémia is. Az Õrségi Református Egyházmegye már évtizedek óta szervezi találkozóit a 13-14 éves korosztály számára, amelyek célja, hogy tájékozódási, ismerkedési lehetõséget biztosítson a hasonló hitet

Aradon Magyarországot siratta az ég

Október 6-án este a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola elõtti emlékmûnél emlékeztek meg az aradi vértanúkról a körmendiek. A városi ünnepségen elõször Kanizsa József költõ, író, a Magyar Kultúra Lovagja szavalta el költeményét. A beszédet követõen a

Társasági élet a dualizmus kori Körmenden

Mozgalmas korszakra emlékezve Károlyi Tamás „Társasági élet a dualizmus kori Körmenden” - Mennyire volt nehéz az anyaggyûjtés a szakdolgozathoz? - Melyek a fõ jellemzõi az akkori körmendi társasági életnek? - Milyen jellegû

Veterán jármű alkatrész börze

8-tól 12 óráig tart . Minden érdeklõdõt szeretettel vár az immár hagyományos rendezvényre az egyesület.

Megemlékezés október 6-án

Ünnepi beszédet Szolga Tõkés Sándor evangélikus lelkész mondott. Szónoklatában nemzeti hõseinket méltatta, azokat, akik életüket áldozták hazánk szabadságának, függetlenségének elérése érdekében. A részvevõk fáklyával vonultak át a Szabadság téri Kossuth-szoborhoz. A körmendi színjátszók verseket szavaltak Batthyány Strattmann

Ebzárlat Körmenden

Körmend Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy a Vas Megyei Állategészégügyi Ellenõrzõ Állomás Állategészségügyi Kerületi Osztálya III. a rókák veszettség elleni csalétekkel történõ megelõzõ kezelése kezdetének idõpontjától Körmend város területére EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT

Megemlékezés az Aradi Vértanúkról

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT Színház - Olcsai Ált. Iskola mûsora az Aradi vértanúk emlékére Aradi emlékmû - Városi megemlékezés az Aradi vértanúkról Mûsort adnak a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulói, Kanizsa

Halálra gázoltak egy mozgássérült nőt tegnap este Körmenden

Ismét emberéletet követelõ közlekedési baleset történt Vas megyében, ezúttal egy mozgássérült asszony az áldozat.
forrás: Rádió Szombathely

A régi igazgatót szeretnék a körmendiek

A körmendi önkormányzat ez éve elején döntött az addig önállóan mûködõ mûvelõdési ház és városi könyvtár összevonásáról. Az új intézmény igazgatói állására pályázatot írtak ki, amelyen a megbízott igazgató, Mecsériné Doktor Rozália és Szerdahelyi Zoltán szegedi

Kárpátia a Parázsló Hamvakon

A 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom Vas vármegyei szervezetének jóvoltából szeptember 25-én a Kárpátia nevû zenekar állt színpadra Körmenden. A nemzeti rock mûfajt képviselõ együttes már az elsõ pillanatokban meghódította kétszáz fõs közönségét. A rajongók soraiból Annus Adrián és

Három kisvárosba látogatott el a Régió Rádió

Barangolás a Nyugat-Dunántúlon A kísérleti jelleggel induló közös adások egyelõre a reggeli Nyugat-Dunántúli Krónikára és a szombat délelõttönként 9 órától délig sugárzott Borostyánkõ út - Barangolás a Nyugat-Dunántúlon címû mûsorra szorítkoznak. A Borostyánkõ út címû információs, idegenforgalmi, kulturális

Közel négymillióval segítették az első lakáshoz jutókat

Szociális támogatások Körmenden A körmendi önkormányzati képviselõ-testület legutóbbi ülésén dr. Szabó Barnának, az egészségügyi és népjóléti bizottság elnökének elõterjesztésében beszámolót hallgattak meg a városatyák, a nevezett bizottság, valamint a polgármester részére a grémium által átruházott hatáskörök gyakorlásáról. A tájékoztató az

Lojze Kozár sírjánál imádkoztak

Adorján falvára is elzarándokoltak a körmendiek A Kolpin g Család hagyományos évi zarándoklata az idén Marizellbe és Lendvára vezetett. Annyira népszerûek ezek a zarándoklatok, hogy Lendvára két buszt kellett indítani. A lendvai vár és a múzeum, a szentmise

Ismét találkoztak a ludovikások

Csak kevesen jöhettek el a körmendi ünnepségre Rövid megbeszélés után delegáció a római katolikus templomba indult a Rendészeti Szakközépiskola buszával. A díszjel és a Himnusz elhangzása után Butka Gusztáv alezredes a Budapesti Honvéd Hagyományõrzõk nevében köszöntötte a

Üléseztek a vöröskeresztesek

A Vöröskereszt körmendi te­rületi vezetõsége szeptember 17­-én a mûvelõdési ház nagytermé­ben tartotta meg vezetõség- és küldöttválasztó értekezletét. Rábavidék
2004.10.01.

Megjelent a Rábavidék

A Rába mentén, a Hegyháton és az Õrségben élõk lapja 2004. október 1. A lap tartalmából: * * Megújul a vasvári honlap * Az idõsekre koncentrálnak Körmenden * Pengeélen táncol a költségvetés * Barangolás a Nyugat-Dunántúlon
 
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] (120) [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [>] [>>]

Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.