Körmend Város Honlapjának Akadálymentesített változata

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
M E G H Í V Ó
Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 28-án (szerdán) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
  N A P I R E N D
Nyílt ülés keretében:
  Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása[xx]
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Beszámoló a Batthyány Strattmann László Kórházért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Scheiber Mihály kuratóriumi elnök
 Beszámoló a Körmend múltja, jelene és Jövője Közhasznú Alapítvány 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Joó György Attila kuratóriumi elnök
 Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány beszámolója
Előadó: Horváth Tibor kuratóriumi elnök
 Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány beszámolója 2017. évről
Előadó: Dr. Déri Miklós kuratóriumi elnök
 Kovatsik és Társai Temetkezési Bt. beszámolója a 2017. évről
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Javaslat Körmend Város Kerékpárforgalmi hálózati tervének elfogadása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Sipos József megbízott erdész 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Batthyány Örökségközpont Kft-vel kötendő megállapodás megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Pályázat benyújtása Európa a polgárkért program keretében
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt felhívása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Sportfejlesztés támogatása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Stepics Anita jegyző
 Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendje
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Március 15-i nemzeti ünnep programterve
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Kerékpárutak kezelőjének kijelölése
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Polgármesteri szabadság jóváhagyása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
- Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
   Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

- Interpellációk

Körmend, 2018. február 23.
  Bebes István
polgármester

Előterjesztések