Batthyány Év - 2005
oldal 1/2
(megjelnített találat: 1 - 40 --> 45)
oldal (1) [2] [>] [>>]
 

Boldog Batthyány László ünnepe Felbáron

Csallóközben, Felbár községben az ezredforduló óta minden évben megemlékeznek Batthyány-Strattmann Lászlóról, a szegények orvosáról – számolt be a Felvidék ma honlapja. Az ünnepség azt mutatja, hogy Felbár település büszkén magáénak vallja a boldoggá avatott herceget, aki gyermekként többször megfordult a faluban, amikor a

A Szegények Orvosa [kilenced]

Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóhoz Első nap        Olvasmány: Mk 11,22-24:           Boldog Batthyány-Strattmann László, mint a legtöbb keresztény, szülei és nevelői közvetítésével kapta meg a hit ajándékát. Sokat

Körmend a 760 éves város


A Batthyányak évszázadai 1605-2005


Az életút Rómába vezet

Öt éve avatták boldoggá Batthyányt

Batthyány László 1870-ben született Dunakilitiben, õsi magyar fõnemesi család hatodik gyermekeként. Hatéves korában költözött családjával az észak-burgenlandi Köpcsénybe/Kittseebe. Ingyen gyógyította a szegényeket Paul Iby egyházmegyei püspök Németújvárott/Güssingben,

Batthyany.org & Batthyany.at

A fenti új internetes címen érhetõ el a Batthyány családot bemutató oldal, mely a család hivatalos oldalaként történeti áttekintést ad. Bemutatja a család burgenlandi és magyarországi emlékhelyeit, birtokait, Dr. Batthány-Strattmann Lászlót és a család mai életébe

A Batthyány konferencia

A Batthyányak évszázadai a Városháza dísztermében tervezett program Október 27., csütörtök 17.15 A Dr. Batthyányné Coreth Mária óvo­da gyerekcsoportjának mûsora 17.45 Megemlékezés Tóth István György tör­ténészrõl - Nagy Kornél történész • 18.00 Bajzik Zsolt: A körmendi

Batthyány kiállítás a Szombathelyi Képtárban

A Batthyány év jegyében, a Batthyányak évszázadai címmel nyílt tárlat augusztus 19-én Körmenden, illetve Szombathelyen. A nagy múltú család idén 400 éve jutott hozzá a körmendi hitbizományhoz, ez alkalomból szervezték meg a tárlatokat. Szombathelyen a barokk kor páratlan kincseit

Tömegek látták az új kiállítást

A nagy érdeklõdésre való tekintettel a megnyitó szöveget a kastély udvarán, Boldog Batthyány László szobránál mondta el helyettes államtitkár, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke. Batthyány-Strattmann László Paszkál Alkalmi postahivatal is mûködött a

A Batthyányak évszázadai

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját címû kiállításra[xx] Helye: Szombathelyi Képtár, 9700 Szombathely, Rákóczi F. u.12. Nyitva tartás: kedd és csütörtöktõl vasárnapig: 10-17 óra, szerdán 10-18 óra "A

Körmendi tárlat a Batthyányakról

A herceg unokája apartmant szeretne az õsi fészekben "A Batthyányak négy évszázada Körmenden 1605-2005" címmel nagyszabású kiállítást rendeznek augusztus közepétõl november végéig, egyidejûleg a nyugat-dunántúli kisvárosban és a Szombathelyi Képtárban. Egyúttal új

Tájékoztató a Batthyány év rendezvényeiről

A Képviselõ-testület tájékoztatást kapott a Batthyányak 400 éves letelepedésének alkalmából Körmenden megrendezendõ eseményekrõl. augusztus 14-21. Fa szimpózium 2005. Téma: A Batthyányak négy évszázada a humanizmus jegyében. Résztvevõi: 9 meghívott szobrászmûvész.[xx]

Sikeres pályázat után látványos tárlat várható

Az augusztus 19-én a Várkastély dísztermében nyíló „A Batthyányak évszázadai" címû kiállítás megvalósításához 4 millió Ft-ot szava­zott meg a képviselõ-testü­let. A Szombathelyi Képtár 1 millió Ft-tal, a Megyei Ön­kormányzat 5 millió forint­tal támogatja a közös ren­dezvényt.

Batthyány műtárgyak Németújvárról

Az augusztusban nyíló Batthyány-kiállítás elõkészületeirõl Gróf Batthyány László meghívására a Szombathelyi Képtár és a körmendi Dr. Bat­thyány-Strattmann László Múzeum munka­társai Németújvárra látogattak a közelmúlt­ban a 2005. augusztus 19-én nyíló kiállítás elõkészítése céljából. A gróf megerõsítet­te kölcsönzési szándékát, így a

A Batthyány év Vas megyében

1. A Batthyányak jelenléte és jelentõsége a történeti Vas megyében a 16-20. században A családi címert (1. kép) Batthyány Boldizsár kapta 1500-ban II. Ulászló királytól, a németújvári várra pedig Batthyány Ferenc királyi adományként tett szert 1524-ben

Előkerült a Batthyány Levéltár egy töredéke Körmenden

Az idén pontosan négyszáz éve annak, hogy a körmendi hitbizomány és a várkastély épületegyüttese a Batthyány család birtokába került. Az évforduló kapcsán a városban egy felhívást tettek közzé, hogy ha valakinél van otthon a családdal kapcsolatos ereklye, az bocsássa

Négyszáz év kincsei Körmenden

A Batthyány-emlékév jubileumi eseményei jeles fõvédnökök támogatásával 1605. február 12-én vette át 45 ezer tallér fejében Batthyány Ferenc a körmendi várat a várossal és a hozzá tartozó uradalommal együtt. A Vas Megyei Közgyûlés Nagy Gábor képviselõ javaslatára az

400 év elé

Folytatódott a Várostörténeti Akadémia Az elõadás elején Vizi László arról beszélt, a XVI. század közepén Körmend az Erdõdy család birtoka volt. Erdõdy II. Péter (1547-tõl horvátországi bán) 1554-ben adta lányának, Annának. Erdõdy Anna gyermektelenül halt meg, második férje gróf Illésházy

A Batthyányak megvették a várost

Negyvenötezer birodalmi tallérért kelt el Körmend Négyszáz évvel ezelõtt, 1605. február 12-én vásárolta meg a Batthyány család Körmend városát. Az évfordulóhoz kapcsolód­va a négy évszázaddal ezelõtti adás-vételi történéseket elevenítet­ték fel a legutóbbi Várostörténeti Akadémián, ahol Vizi László, a Csaba

A Batthyány kastély évszázados kincsei

Batthyány-Strattmann László Paszkál meghívására dr. Nagy Zoltán a körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum igazgatója és dr. Zsámbéky Monika mûvészettörténész, a Szombathelyi Képtár igazgatóhelyettese látogatást tett a család bécsi otthonában. A család döntésén múlik, hogy bemutatásra kerül-e az a

Batthyány jubileumi év Körmenden

Elhangzott, hogy Nagy Gábor körmendi önkormányzati képvi­selõ, a megyei közgyûlés tagja javaslatára még 2003. áprilisában a közgyûlés egy rendeletével 2005-öt Batthyány-évvé nyilvá­nította. Az emlékév méltó meg­ünneplésének szervezése már ak­kor megkezdõdött. Komoly ku­tató, feltáró és kapcsolatteremtõ tevékenység

Felhívás

2005. jeles dátum városunkban: ünnepi rendezvénysorozat keretében megemlékezünk arról, hogy 400 éve lett Körmend birtokosa a Batthyány család. Minden egyes iratnak felbecsülhetetlen forrásértéke van, ezért kérjük, hogy akinek a tulajdonában vannak levéltári iratok, vagy tudja, hogy esetleg

A Batthyányak körmendi évszázadai

A Szombathelyi Képtár és a körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum a jubileum alkalmából közös idõszaki kiállítást és tudományos konferenciát szervez az intézmények közötti együttmûködési megállapodás alapján közös idõpontban, 14.00 és 16.00 órai kezdéssel, közös kölcsönzési

Boldog Apor Vilmos ereklyéje Körmenden

A püspök személyesen hozta el ajándékát Boldog Batthyány László liturgikus ünnepén, január 22-én este ünnepi szentmise volt a Szent Erzsébet plébániatemplomban. A szertartás elején Dr. Pápai Lajos gyõri püspök Boldog Apor Vilmos püspök ereklyéjét adományozta a templomnak. A

Várostörténeti Akadémia

Meghívja Önt, Családját és Barátait 2005. február 7-én (hétfõn) 18.00 órakor Polgármesteri Hivatal nagytermébe. Batthyányak birtoka Körmend? A 400 éves évforduló elé amelyre tisztelettel várja

Körmendi katolikus kiadványok

A „Keresztút a Miród-forrásnál, a magyar-osztrák határ mellett” címû füzet a kemestaródfai Miród-forrásnál levõ kegyhely történetével ismerteti meg olvasóit. Már a 19. század közepén Mária-kegyhely volt itt, de a határ közelsége miatt a szocializmus idején a

Két Boldog körmendi találkozásai

A trianoni békeszerzõdés lehetõvé tette, hogy hazánk megválassza államformáját, és az ország a monarchia mellett döntött. A Habsburg-ház uralmát azonban nem tartották kívánatosnak a nagyhatalmak. Az utolsó magyar király1921 húsvétját Szombathelyen, gróf Mikes Lajos püspöknél megszállva töltötte. Ekkor jött

Rendkívül gazdag lelőhely a Batthyány kastély

Eleven körmendi évszázadok napja IV. Béla emelte Körmendet városi rangra. Ez alkalomból Boldog Batthyány László születésének évfordulóján tartottak hivatalos megemlékezést. A szemészorvos a település történelmének meghatározó alakja, öröksége a város jelenében is egyre erõsödõ szerepet játszik. A városalapító király

Miért ebben a templomban volt a szentmise?

A „Mária látogatása szalézi nõvérek" temploma (Rennweg 10.) régóta kapcsolatban van Boldog Batthyány Lászlóval és családjával. Magdaléna Coreth, Batthyány herceg feleségének, Mária Terézia Corethnek húga a szalézi intézet növendéke volt. A II. világháború idején, 1942-ben a pertlsteini bencés kolostor, ahova

Példája ma is buzdítóan hat

Körmend várossá nyilvánításának 760. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek sorában a hagyományokhoz híven az idén is volt megemlékezés október 28-án délelõtt a körmendi várkastély udvarán Dr. Batthyány-Strattmann László szobránál. Ezen a napon volt egyébként a hercegorvos születésének 134.

Régészek a kastélyban

Sikeresnek bizonyult a körmendi Batthyány Kastélyban szeptemberben újra elkezdett régészeti feltárás. A munka folytatására a kastély kezelõjének cseréje adott lehetõséget. A Batthyány kastély kezelõi jogát ez év második felétõl a körmendi önkormányzat kapta meg, a belsõ

Batthyány- mise az osztrák fővárosban

Boldog Batthyány László születésének 134. évfordulóján emlékezõ szentmisét tartottak a bécsi Szalézi templomban. Az ünnepi szertartás fõcelebránsa Dr. Georg Zur, osztrák pápai nuncius volt, s vele misézett Dr. Paul Iby, kismartoni megyéspüspök és Dr. Gyürki László pápai prelátus

Szenzáció a térképeken

Térképkiállítás a régész és az építész ajánlásával A város 760. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségsorozat keretében idõszaki kiállítás nyílt október 28-án a Városi Kiállítóteremben. A tárlat anyagát, mely Körmend térképes ábrázolásait mu­tatja be a XV-XX. század között, dr. Sikló­si Gyula

Kutatási eredmények a Batthyány-kastélyban

Joggal tartanak nagy érdeklõdésre számot városunkban a Batthyány-kas­téllyal kapcsolatos hírek. Körmend leg­jelentõsebb történelmi épületegyüttes­ének sorsa az elmúlt idõszakban gyak­ran adott okot aggodalomra. Ez év má­sodik felétõl az évvégi új döntésig Kör­mend kezelésében áll a mûemlék. A megkezdett belsõ feltárási

Tudományos, várostörténeti emlékülés

Új eredmények, összefogIalók a városkutatásban A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósá­sa és Körmend város Önkormányzata Kör­mend a 760 éves város Körmend évszázadai, a Batthyány-kutatás eredményei címmel tudományos emlékülést és múzeumi szakmai na­pot szervezett. A rendezvényt friss lapszámunk megjelenése elõtt

Körmendi Batthyány mise hangzik el Bécsben

Nagyszabású ünnepre készült a Batthyány család 2004. március 23-án Bécsben Batthyány Boldog László boldoggá avatásának elsõ évfordulójára. Mivel a Szombathelyi Egyházmegye ugyanezen a napon helyezte el Rómában a Szent Péter templomban lévõ Magyarok Nagyasszonya kápolnában Oláh Éva Arré dombormûvét,

Körmenden is járt az utolsó magyar trónörökös

Elsõ visszatérése szorosan kapcsolódik Szombathelyhez, Körmendhez és Batthyány her­ceghez. A király március 26-án nagyszombaton déli fél tizenket­tõkor indult el a magyar határ felé. Pinkafõn a Jenner-féle ven­déglõben megebédeltek. A kö­vetkezõ állomás Felsõõr. Majd elérkeztek Szentpéterfára. Szentpéterfáig

A Batthyány-évre készülve

Új kiadványok, történések a Római Katolikus Plébánián Lassan elkészül az impozáns Közösségi Ház, amelyben fogadásokat, konferenciákat, Kolping-család összejöveteleket tartanak. A plébániahivatal térburkolata, parkosítása is végsõ stádiumban van, s a tél beálltára vé­geznek a Szt. Erzsébet plébániatemplom tetõ­zetének

Támogassa a Batthyány Strattmann László Múzeum munkáját

Felhívás A megújult körmendi Batthyány Strattmann László Múzeum jelentõs kiállítóteret és kutatómunkát szentel a Batthyány Család elmúlt körmendi évszázadainak. Az intézmény munkatársai folyamatosan dolgoznak az anyag bõvítésén, amihez a körmendiek segítségére is számítanak. Kérjük, hogy ha az önök
 
oldal (1) [2] [>] [>>]

Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.