előszó1-2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.utószó


Pintér PálSéta

Körmenden

2. javított, bővített, átdolgozott kiadásCsaba József Honismereti Egyesület

Körmend

2002Lektorálta:Dr. BÁNDI GÁBOR,

a Vas Megyei Múzeumok

igazgatóságának igazgatója

Kondicsné Dr. KOVÁCS ÉVA,

a Csaba József Honismereti Egyesület

elnöke

Dr. TÓTH ISTVÁN GYÖRGY,

a Magyar Tudományos Akadémia

Történettudományi Intézetének

tudományos kutatója

Dr. VÖRÖS OTTÓ,

a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola

főiskolai tanáraNyelvi lektorok:

GYURCSÁK IGNÁCNÉ

KÁROLYI JENŐNÉ

Kondicsné Dr. KOVÁCS ÉVA

MOHOS ELŽBIETA

ORBAN DUŠAN

PEREGI DÓRA

PINTÉR GYÖRGY

SZIRMAI JUDITHA fényképeket készítették:

PINTÉR PÁL

SZENDI PÉTER

TÓTH LÁSZLÓ

WOLF FERENC

Technikai szerkesztő:

LÁNG PÉTER

A kötetben található térképeket szerkesztette és rajzolta:

PINTÉR PÁL

ISBN 963 00 94150© Pintér Pál, 2001Felelős kiadó: Kondicsné dr. Kovács ÉvaTISZTELT OLVASÓTöbb év hiányát igyekszünk pótolni, amikor olyan kiadványról döntöttünk, mely bárkinek tájékoz-tatást tud nyújtani 750 éves városunkról.

E kiadványt vette kezébe Ön, s ha kíváncsi Körmendre, lapozza át és használja kalauzként szer-kesztett tájékoztatónkat.

Szerencsésnek mondhatjuk füzetünket, hisz aki szerkesztette és megírta, nemcsak a szakmai fel-tételeknek felelt meg, hanem mint lokálpatrióta, a száraz leírást érzelemmel is meg tudta tölteni. Ezért, ha végigjárja régi és új városrészeinket, utcáinkat, s közben átolvassa a rá vonatkozó sorokat, a tájékozódáson kívül megérinti a történelem szele, s a valós képet a fan-tázia szülte képek gazdagítják.

Tudjuk a szerzővel és Önnel együtt, hogy a történelem során sok meg-próbáltatást élt át városunk, ezért kérem, próbálja nem hibául felróni azokat a hiá-nyosságokat, amiket tapasztalt, remélem, ezek előbb-utóbb megszűnnek, s törté-nelmünk nem fejeződik be a 750 éves évfordulóval.

Mindezekkel együtt gratulálok a kiadvány szerzőjének, Pintér Pál barátomnak lelkiismeretes, szép munkájáért.

Önnek pedig Kedves Olvasó kellemes városnézést és gyakori visszatérést kívánok.

Körmend, 1993. július 17.

Tisztelettel:

FARKAS JÓZSEF

polgármester

ELŐSZÓ A 2. KIADÁSHOZ

Kedves Olvasó!

Szeretettel ajánlom figyelmébe ezt a könyvet, mely sétálásra invitálja mind-azokat, akik érdeklődéssel fordulnak városunk felé.

Mi, akik e városban élünk és járjuk utcáit, meg-szoktuk a bennünket körül vevő házakat, tereket, szob-rokat és mindent, ami egy város külső látványának része, de néha mi is rácsodálkozunk egy-egy felújított épületre, frissen gondozott virággruppra. Reméljük, hogy Ön, aki vendége, vagy vendége lesz városunknak megtalálja az utcákon azokat az utcaképeket, amelyek megmaradnak emlékeiben. Első látásra talán semmi különlegesség nincs a városban, de több mint hét év-százados történelme során a látható és már fel nem ta-lálható értékekből egyaránt sok mindent halmoztak fel itt élő elődeink.

Ezek egy részét próbáljuk bemutatni Helytörténeti Múzeumban, őrizve a tör-ténelem, kézművesség és a korábbi városi élet megmaradt emlékeit, másrészt a Batthyány-kastély, az óváros utcái őrzik az elmúlt idők hangulatát. A város az elmúlt évtizedekben is tovább fejlődött, a közelmúlt gazdasági, társadalmi változásainak jelei jól láthatók.

Ez a kis kiadvány sétálva szeretné Önnek megmutatni azt, ami érdeklődésre tarthat számot nálunk. Mi, itt lakók szeretettel fogadjuk a hozzánk látogatók érdek-lődését, mert úgy hisszük, hogy az érdeklődés, a szimpátia, a kapcsolatok segítenek a város fejlődésében, amelyen keresztül az idelátogatók és nem utolsó sorban az itt lakók egy szépülő, lakható várost ismernek meg Körmendben.

Körmend, 2001. június 8.

HONFI JÓZSEF

polgármesterMegjegyzés a webes kiadáshoz:


Szerkesztőségünk a könyv eredeti kéziratát kapta meg. A konvertálást Az OpenOffice HTML szerkesztőjével végeztük, majd PHPedit szerkesztővel finomítottuk. A konvertálás során csak a webes megjelenés érdekében szükséges korrektúrát végeztük el az oldalakon (Tartalomjegyzék, oldalszámozás törlése, stb). A könyv tartalmi részében változtatást nem eszközöltünk.

Köszönjük a megjelentetéshez való hozzájárulását Pintér Pali bácsinak.

Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.